Timmermans spreekt jonge boeren moed in: “Jullie zijn onderdeel van de oplossing”

Eurocommissaris Frans Timmermans sprak met jonge boeren over de toekomst van de landbouw in Europa. Hij maakte meer dan duidelijk dat er veel moet veranderen, maar is overtuigd dat de jonge generatie boeren er klaar voor zijn.

3 min. leestijd
(Bron foto: CEJA Young Farmers @_CEJA_ / Twitter)

Timmermans heeft altijd een druk programma, maar gisteren zette hij er echt vaart achter. ‘s Middags was hij in Wenen om een Eurotop bij te wonen over de oorlog in Oekraïne. Maar ’s ochtends was hij gewoon nog in Brussel om met jonge boeren te praten over duurzame landbouw.

In de toespraak die hij daar hield, sprak hij uitgebreid over de uitdagingen waar Europa momenteel voorstaat. Timmermans benadrukte nog maar eens hoezeer hij zich zorgen maakt over de staat van het klimaat en de natuur in Europa. Maar de klemtoon lag vooral op de oplossingen.

Natuurherstel

En laat er nu juist veel onrust zijn over de oplossingen die de Europese Commissie recent heeft voorgesteld. Neem de natuurherstelwet, in het leven geroepen om snel wat te doen aan de erbarmelijke staat van de natuur in Europa.  De christendemocraten (EVP), de grootste partij in het Europees Parlement, verklaart tegen te zijn. Zij denken dat de wet slecht uit zal pakken voor de bouw, boeren en zelfs andere grote duurzaamheidsprojecten.

Timmermans lijkt in zijn toespraak op die kritiek te reageren. “Laat niemand je vertellen dat landbouw en natuurbescherming niet samengaan.” zei hij. “Als we onze natuur niet beschermen, groeit er niets op dode grond. Zestig procent van onze bodem is in slechte staat, en die moeten we herstellen.”

Duurzame verdienmodellen

Timmermans ziet zelf juist veel kansen in de nieuwe milieuregels. “Er zit een businessmodel in het combineren van de opwekking van duurzame energie met landbouw en natuurbescherming”, stelt hij.

Ook gaat hij in op het argument dat de milieuregels banen zouden kosten. “Uit alle analyses blijkt dat er in een duurzame economie meer en duurzamere banen zijn dan in de huidige economie.” Hij waarschuwt ook voor de gevolgen als we geen actie ondernemen. “De mensen die het meest zullen leiden onder de klimaat- en biodiversiteitscrisis zijn de mensen met de slechtst betaalde banen.”

Jonge boeren de oplossing

Hij nodigt alle jonge Europese boeren uit om met hem mee te werken aan een duurzamer landbouwmodel. “Wij moeten de nieuwe mondiale standaarden zetten. Als we duidelijk blijven tegen onze handelspartners, zullen we niet weggeconcurreerd worden.”

Hij wil graag dat jonge boeren kritisch blijven over de ideeën van de Europese Commissie. Zo kan er volgens hem juist beter gekeken worden naar de problemen waar zij tegenaan lopen. Maar het negeren van de klimaatcrisis moet ophouden, vindt hij. “De klimaatcrisis is echt. De biodiversiteitscrisis is echt. Maar jullie zijn onderdeel van de oplossing. Niet van het probleem. Vergeet dat nooit.”

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie