Tik op vingers voor Timmermans

2 min. leestijd

452 stemmen voor, 170 tegen en 76 onthoudingen. Een forse meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met de van-boer-tot-bord-strategie, van Eurocommissaris Frans Timmermans. Met deze plannen wil hij de voedselproductie in de Europese Unie duurzamer en gezonder maken. Maar dat ging niet zonder slag of stoot: het Parlement wil ondermeer dat er een gedegen onderzoek komt naar de effecten van het plan.

Meer onderzoek nodig

Dit is een flinke tik op de vingers voor Timmermans, die volgens het Parlement zijn voedselstrategie beter moet onderbouwen. Die tik volgt op de ophef over het achterhouden van een rapport over de effecten van de boer-tot-bord-strategie. De onderzoekers voorzagen bij een uitvoering van de plannen bijvoorbeeld dat er een kans was op misoogsten en groeiende afhankelijkheid van import

Toch stemde niet iedereen voor het amendement dat vraagt om een degelijke onderbouwing.
PvdA en GroenLinks waren tegen, tot groot ongenoegen van de CDA-fractie Europarlementariër Esther de Lange: “Als je wil dat mensen de Green Deal serieus nemen, dan vraagt dat ook om serieuze onderbouwing van de plannen. Juist bij wetgeving die iedereen raakt, moeten we eerlijk zijn over de mogelijke gevolgen. Het is funest voor het draagvlak als je daar bewust vaag over blijft”.

Kantelmoment

Het goedkeuren van de strategie is een belangrijke stap op weg naar vernieuwing van het Europese landbouwbeleid, zegt rapporteur Anja Hazekamp (PvdD): “Een duurzaam voedselsysteem is ook onmiskenbaar voor de toekomst van landbouwers”. Volgens weekblad de Nieuwe Oogst wordt er in de wandelgangen in Straatsburg zelfs gesproken van een kantelmoment.

Plannen afremmen

Anderen zijn fel tegenstander van de van-boer-tot-bord-strategie. Het Europarlement speelt met de voedselproductie, zegt de SGP. De partij vindt het onverantwoord dat het Parlement heeft ingestemd met de doelen, die volgens hen onhaalbaar zijn. “Het Europarlement neemt te grote risico’s met onze voedselproductie”, waarschuwt SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen. 

Daarnaast betwijfelt Ruissen of de Europese Commissie wel grondig onderzoek heeft gedaan naar de ingrijpende effecten van de plannen.

Binnenkort komen de Europese landbouwministers bij elkaar om de strategienota te bespreken. De SGP wil dat ze de plannen zoals die er nu liggen behoorlijk zullen afzwakken

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie