Verdrag van Maastricht in de spotlights

2 min. leestijd
Maastricht, Netherlands – December 29, 2015: This friendly welcome at the gates of the main station and in all parts of the city Maastricht

Elk weekend bespreken we een boek, een podcast, een voorstelling of een film die iets met Europa te maken heeft. Deze week een tentoonstelling en een documentaire over 30 jaar Verdrag van Maastricht.

Om te beginnen is er een documentaire gemaakt over het Verdrag van Maastricht, te zien dit weekend op de Limburgse regionale omroep L1 om 16.00 uur (zowel op zaterdag als zondag). De omroep sprak vooral met mensen die aanwezig waren bij de topconferentie: beveiligers, de medewerkers aan de lunch die Koningin Beatrix destijds aanbood aan de regeringsleiders en vele anderen.

Wie voorwerpen wil zien van de conferentie moet naar de tentoonstelling in het Gouvernement aan de Maas, het provinciehuis van Limburg. Daar is de permanente expositie ’Verdrag van Maastricht’, die recent werd geopend door minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap .

Beatrix

De expositie laat oude videobeelden, nieuwsfoto’s en ook voorwerpen zien die op een of andere manier een rol hebben gespeeld bij de onderhandelingen voor het verdrag. In een vitrine is het originele verdrag te zien met de handtekeningen van de toenmalige leiders zoals Kohl, Mitterand en Lubbers.

Toenmalig koningin Beatrix is prominent aanwezig in de expositie. Ze bood destijds onder meer aan om af te zien van haar portret op de euro. Haar rol wordt nog verder toegelicht tijdens de eerste Beatrixlezing. Op 10 december spreekt Elisabeth Guigou (minister van Buitenlandse Zaken onder voormalig Franse president François Mitterrand) de lezing uit, op de plek waar destijds de onderhandelingen plaats vonden (het gouvernement).

En in januari is er nog een grote discussiebijeenkomst over de toekomst van Europa. Met aparte aandacht voor de euro. En voor wie het allemaal te serieus klinkt; de leukste en beste Europese cartoons (een initiatief van studio Europa Maastricht) worden ook nog tentoongesteld. Je kan ze hier bekijken.

Wat was ook weer het Verdrag van Maastricht?

Met het Verdrag van Maastricht werd de Europese Unie gevormd, de opvolger van de Europese Economische Gemeenschap. In het Verdrag van Maastricht werd ook de basis gelegd voor één gezamenlijke Europese munt; de euro. Het verdrag werd op 9 december 1991 gesloten en trad in 1993 in werking.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie