Vera Tax in Limburg tegen grensoverschrijdende ondermijning

3 min. leestijd
Maastricht Netherlands and Maas River on summer day.

Europarlementariër Vera Tax (PvdA) bezocht afgelopen vrijdag samen met onder andere medeparlementariër Jeroen Lenaers (CDA) het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) in Limburg. Het RIEC houdt zich bezig met het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Tax en Lenaers waren ter plekke om enerzijds informatie in te winnen over de werkzaamheden van het RIEC en daarnaast te luisteren naar problemen die ze ervaren. Daar kwam veel te sprake. “Wat ik interessant vond”, zegt Tax, “is hoe het gaat met de uithalers van drugs in de Rotterdamse haven. En dan doel ik op cocaïne en andere soorten harddrugs.”

Tax was samen met Lenaers uitgenodigd om het RIEC te bezoeken. Het RIEC heeft vestigingen in heel Nederland, maar de locatie in Limburg – het EURIEC, waar EU staat voor de Europese Unie – houdt zich bezig met alle grensoverschrijdende criminaliteit. Dus niet alleen die van Limburg en de aangrenzende landen België en Duitsland, maar die van heel Nederland en de buurlanden. “Zij doen het voor het hele land”, zegt Tax. “Alles wat grensoverschrijdend is als het gaat om de rest van de regionale RIEC’s. Dus je kunt het zien als een EU-instelling in Limburg, maar ze doen het voor alle landsgrenzen, dus ook voor de haven van Rotterdam.”

“Naast de drugshandel hebben we het nog over veel meer gehad”, vertelt Tax, die zich namens de PvdA onder andere met transport bezighoudt. “Ook mensenhandel is bijvoorbeeld aan bod gekomen.”

Pilotproject

Het EURIEC is sinds 2019 operationeel. Het is een pilotproject van de Europese Unie dat hoofdzakelijk op Europese financiering draait. Het project stopt in 2023 en Tax en Lenaers waren als Limburgse Europarlementariërs niet zomaar uitgenodigd. “Ze hebben ons laten weten wat de stand van zaken is”, zegt Tax. “Wat er goed gaat, wat hun bevindingen zijn en ook hoe ze de toekomst verder zien.”

Tijdens het bezoek maakt het EURIEC duidelijk dat het lastig is om grensoverschrijdend samen te werken. Waar Nederland vooral inzet op preventie – het voorkomen van ondermijnende criminaliteit – pakt Duitsland dat wat anders aan. Taks: “Nederland loopt heel erg voorop in preventief handelen. Duitsland kent die bestuurlijke aanpak bijvoorbeeld niet, waardoor samenwerken wel eens lastig is.”

Concrete voorbeelden

Wat het beste werkt, vertelde de vertegenwoordiging van het EURIEC, is werken met concrete voorbeelden. Tax legt uit dat er een voorbeeld voorbij is gekomen van een kroegbaas in Sittard-Geleen, die heel veel foute zaken doet. “De burgemeester kan dan besluiten een vergunning in te trekken voor de gemeente Sittard. Maar vervolgens kan diezelfde persoon zijn bedrijf een kwartier verderop in Duitsland opnieuw beginnen. En nu mag de burgemeester van Sittard niet de burgemeester van die stad in Duitsland tippen, dat is wettelijk verboden.”

En dat wil het RIEC ondervangen, door een juridische weg te vinden waarop dit wel mogelijk is. Tax: “Doordat ze op casusniveau de samenwerking zoeken, in dit geval tussen een Nederlandse en een Duitse stad, kunnen ze ook de juridische mogelijkheden samen ontdekken.” En door dat te doen, blijkt er soms meer mogelijk dan beide gemeenten eerst dachten. Een specifiek voorbeeld noemt Tax niet, maar de aanpak van het EURIEC is de afgelopen jaren succesvol geweest.

80% van het EURIEC wordt gefinancierd door Europa, waardoor de instelling zonder Europese gelden nooit had bestaan. En ze willen na 2023, als de pilotfase van het project achter de rug is, graag door. “Ze gaan de resultaten ook terugkoppelen naar het ministerie van Veiligheid en Justitie”, zegt Tax. “Maar nu is het een door Europa gefinancierde pilot en het RIEC wil dat het ook daadwerkelijk in de regio geïmplementeerd wordt. En daar zoeken ze ook ondersteuning vanuit Europa bij.”

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie