Nederland tegen veto Europese ministers Buitenlandse Zaken

Een aantal Europese lidstaten wil af van het vetorecht als het gaat om beslissingen over buitenlandbeleid. Op dit moment moeten alle lidstaten het eens zijn met een besluit over bijvoorbeeld sancties. Dat moet veranderen. Ook Nederland wil af van het vetorecht en vindt dat beslissingen over buitenlandbeleid met een meerderheid genomen moeten worden.