De rechten van het kind of de geaardheid van ouders?

De Europese Commissie wil dat de rechten van een kind in de ene lidstaat erkend worden in andere lidstaten. Volgens de Commissie zorgt dit voor een betere bescherming van het kind. Maar niet iedereen is tevreden. De nieuwe regels zouden nationale regels ondermijnen en een gevaar kunnen zijn voor kwetsbare vrouwen.