Tijdelijke regels tegen online kindermisbruik verlengd

Het Europees Parlement verlengt de tijdelijke regels om online kindermisbruik tegen te gaan. In 2021 heeft het Parlement tijdelijke regels opgesteld die drie jaar zouden duren totdat een akkoord over een nieuwe wet met de lidstaten is bereikt. Nu dat akkoord er nog steeds niet is, zijn de tijdelijke regels met twee jaar verlengd tot … Continued