Carla Boonstra beschermt het Nederlands belang in Brussel

Een keer per maand is minister van Landbouw Piet Adema in Brussel. Daar vergadert hij met collega-ministers over Europese wetgeving. ‘Wat vinden we van het voorstel van de Europese Commissie?’ En ‘Hoe komt het Nederlands belang daarin terug?’, zijn vragen die vaak langs komen.

Te weinig Nederlandse ambtenaren in Brussel

Hoewel het fijn zou zijn als binnen de Europese Commissie landen eerlijk vertegenwoordigd zouden zijn, is dat lang niet het geval. Landen als Nederland, Denemarken, Zweden en Finland zijn ondervertegenwoordigd.