Streep door dienstverlening Russische miljoenen met spoedwet

2 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

Nederland heeft een grote trustkantorensector. Een tak die vermogende personen en bedrijven helpt bij het organiseren en verbeteren van hun financiële positie. En bij dat klantenbestand zitten ook Russen, vorig jaar nog 173 om precies te zijn. Met de oorlog in Oekraïne in het achterhoofd, werkt het kabinet nu aan een spoedwet waarmee de dienstverlening aan Russische klanten wordt verboden. 

Niet afwachten

In het nieuwsbericht van de Rijksoverheid wordt gesteld dat dergelijke maatregelen tegen de dienstverlening door trustkantoren beter op Europees niveau kan worden geregeld, maar dat Nederland dat niet meer wil afwachten. Het moet op korte termijn impact hebben en dus wordt een nationale spoedwetgeving voorbereid op aanvraag van minister van Financiën Sigrid Kaag. 

‘Het verbod verplicht tot het beëindigen van de dienstverlening. Het leidt niet tot meer bevriezingen’, aldus het ministerie. Nederland heeft inmiddels al voor ruim een half miljard aan Russische tegoeden en contracten vastgezet. Met het verbod dat nu op tafel ligt, wordt het voor vermogende Russen en Russische bedrijven moeilijker om vanuit Nederland te opereren. Overigens blijkt uit een recent onderzoek van de NOS dat de Nederlandse trustkantorensector al langer minder in trek is in Russische kringen. 

Hoe verder? De ministerraad heeft nu ingestemd met het voorstel van de minister waarna spoedadvies wordt gevraagd aan de Raad van State, een belangrijk adviesorgaan van de regering. Hierna wordt de spoedwet ingediend bij de Tweede en Eerste Kamer. 

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie