Speelschema: Vijf nieuwe klimaatwetten en EU in de Eerste Kamer

Wat speelt vandaag in Europa en Den Haag? Wat doen de hoofdrolspelers? Je leest het elke ochtend in ons Speelschema.

2 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

Vandaag keuren Europarlementariërs in Straatsburg naar verwachting vijf nieuwe klimaatwetten goed. Verder zullen ze onder meer in debat gaan over onze relatie met China. Dichter bij huis vinden in de Eerste Kamer de Europese Beschouwingen plaats.

Klimaatwetten

Beetje bij beetje weet het Europees Parlement het Fitfor55-pakket er doorheen te persen. Dat plan moet ervoor zorgen dat we tegen 2030 55 procent minder broeikasgassen uitstoten. Vandaag wordt het een belangrijke dag: nadat hier gisteren al uitgebreid over werd gediscussieerd, stemmen de Europarlementariërs over maar liefst vijf klimaatwetten.

Allereerst wordt er gestemd over de uitbreiding van het emissiehandelssysteem. Daarbij is het de bedoeling dat ook jij, de consument, gaat meebetalen voor je CO2-uitstoot. Maar geen zorgen: het is de bedoeling dat bijvoorbeeld het tankstation voor de administratie zorgt en de kosten vervolgens doorrekent. Daarbij gaat ook het onderdeel van het emissiehandelssysteem dat van toepassing is op de lucht- en zeevaart strenger worden.

Ook is de verwachting dat de Europarlementariërs finaal het licht op groen zetten voor de Europese CO2-grensbelasting (CBAM), een belasting die bedrijven buiten de EU aan de Europese grens moeten betalen op hun CO2-uitstoot. Tot slot zal er ook gestemd worden over het Sociaal Klimaatfonds. Dat fonds moet de laagste inkomens doorheen de groene transitie helpen.

China

Op veel vlakken zijn het onze concurrenten, maar toch kunnen we economisch niet zonder ze: wat moeten we met de Chinezen? Daar gaat het Europees Parlement vandaag over in debat. De directe aanleiding voor het debat zijn de scherpe uitspraken van de Franse president Emmanuel Macron vorige week. Hij stelde dat de Europese Unie zich niet mag laten meeslepen in een conflict tussen de Verenigde Staten en China over Taiwan. Van andere Europese leiders kreeg hij hierover veel kritiek te verduren. 

Ook Europarlementariër Peter van Dalen (CU) noemt Macrons uitspraken “zeer ongelukkig”. Van Dale: “Uiteraard moet Europa minder afhankelijk worden van met name China, maar laten we daarbij de trans-Atlantische relatie niet onnodig onder druk zetten.”

Eerste Kamer

Op 5 en 6 maart 2023 heeft een delegatie van Eerste Kamerleden een bezoek gebracht aan de Europese instellingen in Brussel. Daar was onder meer tijd om in gesprek te gaan met de Nederlandse EU-ambassadeur (PV) en verschillende Eurocommissarissen. Vandaag kunnen zij hun bevindingen voorleggen aan de voltallige Eerste Kamer bij de jaarlijkse Europese Beschouwingen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie