Speelschema: Veel Europa in Den Haag en groene praatjes in Brussel

2 min. leestijd
green background

Niet ja zeggen, niet instemmend knikken en vooral niet zeggen: het komt wel goed. Dat is ongeveer de strekking van de boodschap die de Tweede Kamer vandaag aan het kabinet meegeeft over de nieuwe Europese kieswet. In die kieswet wordt 9 mei genoemd als vaste datum voor Europese verkiezingen, ook als het op een zondag of een feestdag is. Verder is er sprake van een Europese of transnationale lijst, waardoor je als Nederlander ook op mensen uit een andere EU-lidstaat kan stemmen.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de Europese Kiesakte, zoals de wet heet, met minister Bruins Slot. Ook de manier waarop Europese politieke partijen geld ontvangen, komt aan de orde. Vanaf 18 uur hier te volgen.

Stemmen

Maar daarvoor stemmen de Kamerleden eerst over tal van moties, zoals elke dinsdag na het vragenuur. Aan de orde zijn een aantal moties die betrekking hebben op de Europese Unie. Zo heeft Leon de Jong (PVV) een motie ingediend waarin het kabinet wordt opgeroepen zich actief te verzetten tegen Europese bemoeienis met het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. Terwijl Bart van Kent (SP) weer oproept om het minimumloon (waarover de Europese ministers net afspraken hebben gemaakt) te verhogen naar vijftien euro (en het te koppelen aan alle uitkeringen zodat die ook omhoog gaan).

Verder komen er een groot aantal moties over de landbouw en visserij aan de orde die over de landbouw- en visserijraad gaan. Zo willen Derk Jan Eppink (Ja21) en Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) dat Nederland een reparatiewet maakt om ons land van het Europese stikstofslot te halen. En er zijn een aantal moties om geld vrij te maken voor de visserijsector. Stemming vanaf ongeveer 15 uur. Meer info hier.

Groene praatjes

Iedereen is tegenwoordig een beetje groen. Maar klopt dat wel? En hoe weten consumenten, beleggers en geïnteresseerden dat bedrijven die zeggen dat ze groen doen, ook echt groen zijn? Europa heeft daar strenge regels voor bedacht en waarschijnlijk vandaag wordt een compromis bereikt tussen de vakministers en het Europees Parlement. Er komen verplichtingen om inzicht in de groene boeken van bedrijven te geven, zodat iedereen kan zien of er geen groene praatjes worden verkocht.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie