Speelschema | Europese top, stikstofdebat en rapport over Europese interne markt

Wat speelt vandaag in Europa en Den Haag? Wat doen de hoofdrolspelers? Je leest het elke ochtend in ons Speelschema.

2 min. leestijd
(Bron: iStock)

In Brussel is het tijd voor de laatste Europese top voor de verkiezingen. Er worden grote belangrijke onderwerpen besproken waaronder de situatie in het Midden-Oosten en de Europese interne markt. Over die interne markt presenteert de Italiaan Enrico Letta vandaag een rapport. In de Tweede Kamer bespreekt de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderwerpen als stikstof, de natuur en de aanpak van landelijk gebied.

Europese top

De regeringsleiders van de EU-landen komen vandaag bijeen voor de laatste Europese top voor de verkiezingen in juni. In Brussel bespreken ze de toekomst van de Europese interne markt. Ook praten ze over de kapitaalmarktunie, over circulaire economie en het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Verder op de agenda? Oekraïne, de relatie van de EU met Turkije en de ontwikkelingen in het Midden-Oosten na de aanval van Iran op Israël.

Europese interne markt

In opdracht van de Europese staatshoofden en regeringsleiders heeft de Italiaanse oud-premier Enrico Letta een rapport geschreven over de Europese interne markt. Vandaag presenteert hij zijn bevindingen tijdens de Europese top in Brussel. Eerder deze week lekten er al een aantal zaken uit. Volgens enkele bronnen zou erin staan dat de Europese economische eenwording onvolledig is. Dit komt vooral omdat belangrijke aspecten als de financiële sector, energiebedrijven en de telecommunicatiesector nog altijd door de lidstaten zelf wordt geregeld.

Ook schrijft Letta dat er naast de vier pijlers van de Europese interne markt (het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal) een vijfde moet worden toegevoegd. Het vrije verkeer van onderzoek en ontwikkeling. Volgens Letta moet dit de innovatie in Europa stimuleren.

Stikstofdebat

In de Tweede Kamer debatteert de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder meer over stikstof en de kwaliteit van natuur, water en bodem. De commissie praat onder meer over de voortgang van het uitkopen van piekbelasters en het rapport over stikstofreductie in Natura 2000-gebieden van 2023.

Het kabinet trekt 24,3 miljard euro uit voor het herstel van de kwaliteit van natuur, water en bodem in Nederland. Door de klimaatverandering staat dit onder druk. Provincies, ondernemers en terreinbeheerders bekijken gezamenlijk per gebied wat er nodig is om het probleem op te lossen. Over de eerste bevindingen debatteren de Kamerleden vandaag.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie