Het speelschema: De week van de Nederlandse klimaatonderhandelaars

3 min. leestijd
A lake in the shape of human footprints in the middle of a lush forest as a metaphor for the impact of human activity on the landscape and nature in general. 3d rendering.

Ze zijn er klaar voor: Europarlementariërs Mohamed Chahim (PvdA), Jan Huitema (VVD), Bas Eickhout (Groen Links), Esther de Lange (CDA) en Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren). Ze hebben een grote rol gespeeld als rapporteur, schaduwrapporteur of coördinator bij de voorbereiding van het debat over de verschillende klimaatplannen. En vandaag worden die werkzaamheden afgesloten met een debat en discussie over honderden amendementen.

Voor het spiekbriefje, hier hebben ze het vandaag over. De rechten om vuile stoffen uit te stoten – het emissiehandelssysteem (ETS) – waarbij ze het ook hebben over een heffing voor bedrijven die buiten de Europese Unie producten produceren en CO2 uitstoten (CBAM). Het Sociaal Klimaatfonds (SCF), nieuwe regels voor de land- en bosbouw (LULUCF), wat mogen auto’s en bestelbussen nog uitstoten? En verschillende voorstellen om de uitstoot van de luchtvaart aan banden te leggen. Lees meer in het verhaal van Laurens Boven, die het debat vandaag en de stemming morgen ter plekke in Straatsburg zal volgen.

Wat nu Ursula?

Vandaag wordt duidelijk wat het Europees Parlement met de voorzitter van de Europese Commissie wil. De kop ‘Positie Von der Leyen wankelt’ is wat te ambitieus, maar de voorzitter ligt wel onder vuur. Bij zowel de liberalen van Renew Europe (onder leiding van Sophie in’t Veld) als bij de sociaaldemocraten is veel kritiek op het feit dat Von der Leyen deze week naar Polen is gereisd met de mededeling dat de regering geld krijgt uit Brussel voor het coronaherstelfonds. Volgens de twee partijen is niet voldaan aan een belangrijke eis van het Parlement, namelijk het terugdraaien van het controversiële besluit om rechters op non-actief te zetten die niet in lijn met de politieke voorkeur van het kabinet recht spraken. De belofte van de Poolse regering dit alsnog te doen, is niet voldoende voor een deel van het Parlement. Overigens moeten de ministers van Financiën het Poolse plan ook nog goedkeuren.

Beschouwingen

De Poolse kwestie komt vast en zeker ook in de Eerste Kamer aan de orde. Daar worden vandaag de Europese Beschouwingen gehouden. De senatoren buigen zich één keer per jaar over de staat van de Europese Unie. Dat doet de Tweede Kamer trouwens ook en die nodigen daarbij ook Europarlementariërs uit. De Eerste Kamer debatteert alleen met minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken.

Let verder op: vandaag kan er een akkoord komen over het minimumloon, waar Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) de belangrijkste onderhandelaar is. En er hangt ook een akkoord over meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven in de lucht.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie