Snoeiharde kritiek Brussel op landbouwplan Nederland

2 min. leestijd
A group of curious cows in summer evening light. A typical Dutch rural scene.

De Europese Commissie vindt de Nederlandse landbouwplannen incompleet, niet zorgvuldig en op onderdelen in tegenspraak met elkaar. Het gaat over het Nationaal Strategisch Plan, de Nederlandse visie over hoe het Landbouwbeleid de komende jaren handen en voeten moet krijgen.

Maar de Europese Commissie vindt het magertjes en is niet zeker dat de komende jaren de stikstofuitstoot echt wordt teruggedrongen. Ook de aanpak van de waterkwaliteit houdt volgens de beoordelaars te wensen over. Vorig jaar werd door de Europese ministers van Landbouw afgesproken dat elk land een eigen plan zou opstellen voor de landbouw op basis waarvan de verschillende Europese subsidies zouden worden uitgedeeld. Voorwaarde was wel dat het plan groen moest zijn en een bijdrage aan de terugdringing van de klimaatproblemen.

En bij dat laatste twijfelt de Europese Commissie. De doelstellingen zijn niet hard geformuleerd, hoewel het aan mooie woorden volgens Brussel niet ontbreekt. Maar ze willen vooral harde doelstellingen waarop Nederland af te rekenen is. Dus moet minister Staghouwer z’n huiswerk overmaken.

Intensieve veehouderij

Wat de Europese Commissie vooral mist, zijn plannen om de intensieve veehouderij aan te pakken. “Nederland kent een zeer hoge veedruk. De Commissie betreurt dat het plan niet voorziet in maatregelen die gericht zijn op een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen of luchtverontreinigende stoffen door de intensieve veehouderij”, zo staat in de brief te lezen. Er wordt geadviseerd om boeren nog meer te ondersteunen om naar een duurzame en minder intensieve productie over te schakelen.

De minister zelf is niet onder de indruk van de forse schrobbering uit Brussel. Het kabinet heeft nauwelijks de tijd gehad om het nieuwe regeerakkoord in de landbouwplannen mee te nemen. En op de kritiek dat er meer afrekenbare doelen moeten komen zegt hij dat meer meten, wel meer weten is, maar ook meer werk. Staghouwer vraagt zich af of het allemaal eenvoudiger wordt met nog meer gegevens.

Lees hier de hele reactie van de Europese Commissie en ook het weerwoord van minister Staghouwer.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie