“Serieus risico” op genocide Oeigoeren, stelt Europees Parlement

De kans is groot dat er in China een genocide plaatsvindt, dat stelt het Europees Parlement vandaag in een aangenomen motie. Het Parlement veroordeelt met klem de onderdrukking van de Oeigoerse gemeenschap in de regio Xinjiang door China.

2 min. leestijd

De leden van het Europees Parlement stellen dat de misdaden tegen de Oeigoeren, zoals kinderen scheiden van hun families, programma’s van massale sterilisatie en dwangarbeid, neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid en een ernstig risico op genocide vormen.

Gelekte overheidsdocumenten

De aanleiding van de motie zijn de zogenaamde Xinjiang Police Files. Dit zijn meer dan 400 gelekte Chinese overheidsdocumenten openbaar gemaakt door een internationale samenwerking van journalisten.

De Nederlandse Europarlementariër Thijs Reuten, die de motie indiende, noemt het aannemen van de motie “een historische stap, want het is voor het eerst dat het Europees Parlement zo sterk stelling neemt.

Het Europees Parlement roept de Europese Unie en haar lidstaten op om stappen te ondernemen om een ​​einde te maken aan deze wreedheden, waaronder de goedkeuring van aanvullende sancties tegen Chinese hoge functionarissen die zijn geïdentificeerd in de politiedossiers van Xinjiang en de opschorting van de uitleveringsverdragen met China en Hong Kong.

Concentratiekamp

De Nederlandse Europarlementariërs die het woord namen in het debat waren van christelijke partijen. Peter van Dalen (CU): “Helaas blijft het nodig om het over China te hebben. Tijdens de vorige plenaire sessie in het Europees Parlement spraken we al over orgaanroof in China, en deze vreselijke kwestie met de Oeigoeren laat eveneens zien wat voor schurkenregime President Xi Jinping aanstuurt.”

Bert-Jan Ruissen (SGP): “Stel je voor: je drinkt geen alcohol, of je studeert religieuze geschriften of je zet je telefoon regelmatig uit. Als Oeigoer in Xinjiang zou je als onbetrouwbaar worden bestempeld. Je zou naar een ‘betrouwbare plek’ worden gebracht, een concentratiekamp om opgeleid te worden. Deze bewijzen dwingen de Europese Unie tot individuele sancties tegen de mensen en de organisaties die betrokken zijn.”

Europese top

Op de Europese top van 23 en 24 juni verwacht Europarlementariër Reuten duidelijke actie van de regeringsleiders. “Juist nu we dagelijks de dodelijke gevolgen van een autocratie zien op het Europees continent, hebben we de dure plicht pal te staan voor mensenrechten wereldwijd. Ook als dat een machtig land als China betreft.”

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie