Regelgeving over energieslurpende Bitcoin?

2 min. leestijd
Valencia, Spain, April 5th 2021: Close up shot of a man’s hand showing a golden bitcoin. BTC and cryptocurrencies business on a digital decentralized finances concept.

In de commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement wordt maandagmiddag gestemd over een wetsvoorstel voor het reguleren van cryptovaluta, oftewel digitaal geld. Heet hangijzer is de milieu-impact die het maken van bijvoorbeeld Bitcoins veroorzaakt. Het bedrijf Bitcoin verbruikt jaarlijks meer energie dan een land als Argentinië. In het Europees Parlement zijn inzake dit debat twee smaken te vinden: de ene partij vindt dat de Europese Commissie milieuregels voor cryptovaluta moet instellen, de andere wil het graag aan de markt overlaten.

De sociaaldemocraten in het Europees Parlement, waar ook de PvdA onderdeel van uitmaakt, behoort tot die eerste categorie. Een woordvoerder van de PvdA licht toe dat de partij vindt dat er kaders gesteld moeten worden: “De cryptovaluta moeten aan klimaatdoelstellingen gekoppeld worden. De Europese Commissie moet dan met voorstellen komen daar handen en voeten aan te geven. Wij zeggen: koppel het aan klimaateisen en de Europese Commissie zoekt dan verder uit hoe dat moet.”

Dat wil de PvdA het liefst zo snel mogelijk, maar niet op stel en sprong. “Er moet wel sprake zijn van een transitieperiode. Het moet voor bedrijven niet tot al te veel schade leiden als zij ineens aan allerlei klimaatdoelstellingen moeten voldoen.”

JA21

Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich JA21. Europarlementariër Michiel Hoogeveen ziet niets in klimaateisen voor de Bitcoin-industrie. “Wij van JA21 vinden dat het een innovatie is die decentraal is opgezet. We zijn voorstander van de vrije markt, van het vrije denken. Dus we zijn tegenstander van regulering, of daar in ieder geval terughoudend in.”

Daarmee bedoelt Hoogeveen niet dat Europa zich helemaal niet met de cryptovaluta moet bemoeien: “Je hebt als overheid een bepaalde zorgplicht. Die kan hem bij cryptovaluta in een bepaalde mate van voorlichting zitten, daar zijn we op zich wel voor. Er bestaat een kans dat consumenten veel verlies lijden, en daar moet de overheid goed over informeren. Dus waar mogelijk willen we daar wel naar kijken.”

Maar voor regulering met betrekking tot milieu-impact is JA21 niet: “Bitcoin geeft mensen de vrijheid om op hun eigen manier aan vermogen te bouwen. Laat dat zoveel mogelijk aan de vrije markt over, zeggen wij. Dat zien we wel vaker in het Europees Parlement: sommige politici worden zenuwachtig en die willen dat dan gaan over-reguleren. Daar zijn wij tegen.”

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie