Post uit Brussel: Vertaalproblemen

Stel je voor: je werkt als Bulgaarse arbeidsmigrant in de Westlandse kassen, maar je kan op de website van de gemeente Den Haag, waar je bent gehuisvest, niets in een voor jou begrijpelijke taal vinden. Of, stel: je bent een Haagse Hogeschool student die voor onderzoek informatie nodig heeft van een lokale Spaanse overheid, maar de websites zijn onbereikbaar. Het zijn concrete uitdagingen waar je tegenaan loopt als je ‘Europees werkt’. Maakt de interne vrije markt in de Europese Unie dat in de praktijk makkelijker of moeilijker?

3 min. leestijd

Tijdens een opdracht van docent-onderzoeker Rosa Groen interviewden studenten Europese Studies van de beroepsopleiding op De Haagse Hogeschool de loco-burgemeester van La Palma de Condado, die Europese Zaken in haar portefeuille heeft. De arbeidsmigranten in deze gemeente, bekend van het racecircuit in de regio Huelva in Andalusië, zijn dankzij de Europese interne markt vooral afkomstig uit Roemenië. De studenten vonden succesverhalen, maar vonden ook dat informatie en goede woningen voor de arbeidsmigranten ver te zoeken zijn. Andere studenten vonden datzelfde patroon in Waalwijk, een Nederlandse stad met ruim 1500 arbeidsmigranten. Het informatietekort speelde ook de studenten parten. Het was lastig om contact en informatie te krijgen; contactpogingen mislukten, de gemeentelijk website was down en respondenten reageerden niet.

Daar zou Europa nou eens wat aan moeten doen!

Studenten Haagse Hogeschool

Gelukkig, doet ‘Brussel’ daar wat aan. Het geven van eenduidige, vertaalde, online toegang tot informatie voor burgers en werknemers in andere EU-landen is verplicht door de ‘single digital gateway‘. Op 12 december van dit jaar moet een reeks aan gemeentelijke diensten online beschikbaar zijn.

Die Nederlandse wet, een vertaling van de EU-regel voor een Single Digital Gateway, komt niet uit de lucht vallen. Er werd anderhalf jaar over onderhandeld tussen de 27 landen, die in juni 2018 tot een akkoord kwamen. In een eerdere column beschreef ik hoe maar twee Kamerfracties in 2017 vragen stelden bij de behandeling van het Commissievoorstel en het Nederlandse standpunt. Er was dus misschien ook weinig lobby over de zorgen. Want de EU-wet heeft enorme consequenties voor decentrale overheden die zich daarop soms nog niet hebben voorbereid, zo schreef Binnenlands Bestuur al vijf jaar geleden.

Elf maanden

De denktank van het Europees Parlement geeft online een handig overzicht over het proces- nuttig voor studenten en columnisten. Zo gaf het Europees economisch sociaal comité, met onder meer FNV en de werkgevers, kritisch advies over eerdere concepten van de wet over de Single Digital Gateway. Het schrijven van dit soort adviezen, net als die binnen het Comité van de Regio’s, leidt tot inzichtelijk overleg over hoe EU-wetgeving al dan niet goed landt in de werkpraktijk, waar EU wetten voor gemaakt worden. Daar kunnen beleidsmakers van overheden hun voordeel mee doen.

Inmiddels zijn we vijf jaar verder en bestaat er zelfs een speciaal functieprofiel voor trainers in cursussen voor de implementatie van de Single Digital Gateway. Al onze gemeenten moeten over elf maanden SDG-proof zijn (niet te verwarren met de Sustainable Development Goals van de VN – ook SDG’s genoemd!) en dat vergt nog heel veel (vertaal-)werk. Een belangrijke les werd geformuleerd door één van de studenten: ‘de theorie is makkelijk, maar de praktijk is moeilijk’.

Praktijkprofessor Europa van de Haagse Hogeschool Mendeltje van Keulen (cartoon) was griffier Europese Zaken bij de Tweede Kamer. Zij kijkt wekelijks voor Brusselse Nieuwe in brievenbus van de Tweede Kamer naar de post uit Brussel. Elke week de column van Mendeltje van Keulen in je mailbox ontvangen? Abonneren kan hier voor slechts 1 euro in per maand. Daarmee levert u een bijdrage aan de onafhankelijke journalistiek en opinie over Europese zaken die Nederland raken.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie