Opinie | Meer Europa is het antwoord

De senatoren in de Eerste Kamer hebben deze week een groot debat over de Europese Unie gehouden. Over de toekomst van de euro, de migratieproblemen, de oorlog in Oekraïne, meer of minder Europa. Het kwam allemaal aan de orde. De komende dagen publiceren we een aantal interessante bijdrages. Vandaag Ruud Koole (PvdA), oud partijvoorzitter en oud hoogleraar politicologie in Leiden.

5 min. leestijd
(Bron foto: PvdA.nl)

De internationale omgeving van Nederland en van de Europese Unie is de laatste jaren zeer turbulent. Het zijn verschuivende geopolitieke, tektonische platen. De opkomst van China als wereldmacht is hiervan bij uitstek een voorbeeld. De vreselijke agressieoorlog van Rusland in Oekraïne kwam daar nog eens bij, met implicaties die veel verder reiken dan die op het slagveld. En dat tegen de achtergrond van een immense ecologische crisis die de internationale verhoudingen op scherp kan stellen. Veel is ongewis.

China

De opkomst van China was de afgelopen tijd zichtbaar door het recente bezoek van president Macron en Commissievoorzitter Von de Leyen aan Beijing. Maar vorige week was er ook het bezoek van de Duitse minister Baerbock. En alweer een paar maanden bezocht bondskanselier Scholz de Chinese hoofdstad. De groeiende status van het autoritaire China en de verdeeldheid van de Europese Unie konden hierbij niet beter worden geïllustreerd. De bondskanselier bepleitte er Hamburgse havenbelangen. De Franse president werd er met groot ceremonieel ontvangen. De Commissievoorzitter daarentegen was nauwelijks zichtbaar vanwege de door China aan haar toegeschreven pro-Amerikaanse houding. Minister Baerbock distantieerde zich weer duidelijk van president Macron. Zij zei dat Europa niet onverschillig kan zijn bij spanningen rondom Taiwan.

Gelukkig is de reactie van Europa op de oorlog in Oekraïne er wel een van grote eensgezindheid. Hier laat de Europese Unie haar kracht zien. Oekraïne verdient onze steun. Ook op langere termijn, want de oorlog zal helaas waarschijnlijk nog veel langer duren. Oekraïne wil tegelijk heel graag lid worden van de Europese Unie. Het land zegt de strijd te voeren ter verdediging van de Europese waarden. Vorig jaar heeft de Europese Unie ingestemd met het aspirant-lidmaatschap van Oekraïne. Om volwaardig lid te worden moet er nog wel veel gebeuren in Oekraïne en dat kan heel lang duren. 

Van Oekraïne wordt nogal wat gevraagd. Het land moet qua democratische rechtsstaat van ver komen. Ook het is verwikkeld in een bloedige strijd met veel slachtoffers. Tegelijk moet het de economische en fysieke infrastructuur voor een belangrijk deel opnieuw opbouwen. Is de minister niet bevreesd dat wanneer toetreding tot de EU lang duurt, teleurstelling in Oekraïne over de EU zou kunnen ontstaan?  Dat kan weer tot zeer onwenselijke geopolitieke consequenties leiden. Tegelijkertijd hamert de regering op de Kopenhagencriteria, waaraan elk toetredend EU-lid moet voldoen. Dit dilemma speelt zich ook af in andere landen, bijvoorbeeld in de Westelijke Balkan. Een oplossing lijkt hier haast op de kwadratuur van de cirkel: onmogelijk.

Verenigde Staten

Dat verschillende internationale crises op elkaar ingrijpen, laat ook de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA) zien. Die is vooral bedoeld om de economie in de Verenigde Staten te verduurzamen. Dat doel juichen wij zeer toe. Maar de Europese Unie werd door het Amerikaanse initiatief verrast en vreest het vertrek van bedrijven naar de Verenigde Staten. Terwijl de Amerikanen druk op Europa uitoefenden in hun handelsstrijd met China — denk aan ASML — werd de Europese Unie zonder noemenswaardig overleg geconfronteerd met de IRA. 

Hier liet de Europese Commissie overigens zien dat zij vrij snel kan reageren door te komen met een plan voor een Net Zero Industry Act. Je zou zeggen: mooi, de opwaartse rivaliteit tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, versnelt de verduurzaming van de industrie. Dat is hard nodig, zo bepleitte ook de onderzoekscommissie onder leiding van Laura van Geest. De eerste reactie van de Nederlandse regering op het voorstel van de Europese Commissie om daarvoor extra instrumenten in te zetten was echter nogal zuinig, vooral vanwege de versoepeling van de staatssteunregels. Bestaande instrumenten en regels werden voldoende geacht. 

De zeer instabiele wereld heeft direct gevolgen voor de Europese Unie zelf. Het vraagstuk van de migratie is daar een belangrijke uiting van, met recent weer vreselijke berichten over verdrinkingsdood op grote schaal in de Middellandse Zee. De Europese Commissie heeft in september vorig jaar een nieuw plan voor asiel en migratie voorgesteld. Hierover lopen de opvattingen in Europa vooralsnog zeer uiteen. Bij het werkbezoek van de commissie voor Europese Zaken uit de Eerste Kamer enige weken geleden aan de Europese Commissie in Brussel, stelde vicepresident Schinas dat dat plan alleen kan slagen als het volledig wordt omarmd.

Meer Europa

De problematiek van migratie, het risico van een pandemie, het verschuiven van de geopolitieke tektonische platen, die ik in het begin noemde, de steeds urgenter wordende energietransitie, die ook directe gevolgen heeft voor de strategische autonomie die de Europese Unie nastreeft, en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne vereisen allemaal een daadkrachtig Europa. Het kan niet bij tijdelijke anticrisismaatregelen blijven. In veel Europese landen zien we massale onvrede over wat hun regeringen presteren. Soms gaat die onvrede gepaard met een sterk anti-Europese houding. Maar ligt de oplossing voor de door veel mensen ervaren problemen niet juist in een actievere Europese Unie. Een EU die de lidstaten in staat stelt te leveren, ook op sociaal terrein, waardoor een eerlijke energietransitie tevens dichterbij komt.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie