Onderwijsraad hekelt “afwachtende houding” kabinet

De Onderwijsraad roept de Nederlandse regering op om “serieus werk te maken van Europees onderwijsbeleid”. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd adviesrapport.

2 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

Steeds vaker worden er op het Europese niveau keuzes over onderwijs gemaakt. Denk hierbij aan afspraken over onderwijs in vreemde talen of internationale uitwisselingen. Daarbovenop komt Brussel steeds vaker met doelstellingen voor ons onderwijs en raakt Europees economisch en sociaal beleid steeds vaker aan het onderwijs. Een mooi voorbeeld hiervan is de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties tussen lidstaten.

Maar volgens de Onderwijsraad lijkt die toenemende Europese invloed in Den Haag nog niet helemaal te zijn doorgedrongen. Het kabinet zou zich op het vlak van onderwijsbeleid niet krachtdadig genoeg opstellen in Brussel. “De huidige afwachtende houding van Nederland doet geen recht aan de toegenomen invloed van de ontwikkelingen in Europa”, valt te lezen in het adviesrapport van de Onderwijsraad.

De komende jaren staan er een reeks belangrijke onderwijsbesluiten op de Brusselse agenda. De Onderwijsraad roept de onderwijsministers daarom op om een “strategische agenda” op te stellen. Zo moet het Nederlandse onderwijs meer duidelijkheid krijgen over de Europese ambities van het kabinet. Volgens de Onderwijsraad kan het Nederlandse onderwijs zo “beter gebruikmaken van de mogelijkheden die Europa biedt, zicht houden en vooruitlopen op de risico’s en kan Nederland het onderwijs in andere EU-lidstaten helpen versterken”.

Tot slot stelt de Onderwijsraad dat het kabinet nu al moet nadenken over het EU-voorzitterschap, dat Nederland in 2029 op zich neemt.  “Daarmee krijgt de Nederlandse regering de kans mede richting te geven aan Europees onderwijsbeleid.”

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie