Nieuwe Europese wet voor bodemkwaliteit in aantocht

2 min. leestijd
Klaebu, Norway – May 23, 2014: A small red covered tractor Quicke 540 plows the field.

Er komen nieuwe Europese wetten om de kwaliteit van de bodem te verbeteren. De Europese Commissie wil een zogenoemd bodempaspoort invoeren voor afgegraven grond. De veengebieden moeten zich herstellen en grond mag niet zomaar gebruikt worden om op te bouwen. Bovendien moet de grond bestand zijn tegen klimaatverandering, zo staat in de stukken te lezen.

Volgens de Europese Commissie gaat het niet goed met de bodem. Zeventig procent is van slechte kwaliteit. De grond wordt veel te intensief gebruikt, waardoor er nauwelijks tijd is om te herstellen van landbouwactiviteiten. Behalve overbegrazing wordt de bodemkwaliteit bedreigd door teveel mest, pesticiden en uitstoot van industrieën.

Gezonde bodem

Uiteindelijk komt ook de voedselveiligheid in gevaar, stelt de Commissie, omdat gewassen in de toekomst minder opbrengen. Bovendien zorgt een slechte bodemkwaliteit ervoor dat natuurrampen extra verwoestend kunnen zijn.

In de wetten waar de komende tijd aan geschreven gaat worden, wil de Commissie vastleggen dat in 2030 vijfenzeventig procent van de bodem gezond moet zijn. In 2050 moet dat zelfs honderd procent zijn.

Het is niet de eerste keer dat Brussel een bodemrichtlijn voorstelt. Tien jaar geleden haalde het voorstel de eindstreep niet.
En ook nu is er verzet. LTO Noord ziet het niet zitten. Nederland doet al genoeg aan bodembescherming vindt de landbouworganisatie.

Voorlopig is het nog maar een plan van de Europese Commissie. Het is nu aan het Europees Parlement om er wat van te vinden. Daarna gaat de Europese Commissie verder, of ziet van de plannen af. Een echt voorstel zal er op z’n vroegst in 2023 liggen.  

De voornemens:
* Herstel van door droogte aangetaste bodems
* Herstel gebieden met koolstofrijke bodems
* Sanering vervuilde bodems
* Minder pesticiden in de landbouw
* In bosgebieden geen nieuwe recreatie
* Bodem moet bestand zijn tegen klimaatverandering
* Bestemmingsplannen moeten voorkomen dat grond voor andere doelen wordt gebruikt

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie