Nieuw Europees wetsvoorstel tegen verspreiding kinderporno

Een nieuw wetsvoorstel van de Europese Commissie moet de verspreiding van kinderporno tegengaan. Maar er zijn zorgen over privacy.

3 min. leestijd

Het lekte maandag al uit, maar woensdagmiddag was het officieel zover: de Europese Commissie presenteerde nieuwe wetsvoorstellen om kinderen online beter te beschermen en de verspreiding van kinderporno tegen te gaan. Het wetsvoorstel is in handen van Politico, dat er eerder deze week al over publiceerde. Tot tevredenheid van CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers, die zich eerder al inzette voor een Europees verbod op zogenaamde ‘pedohandboeken’. “Ik kan me niet voorstellen dat iemand het een goed idee vindt dat kinderporno verspreid wordt. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, die zullen we ook gezamenlijk moeten nemen”.

Het gaat onder meer over nieuwe, strengere Europese regelgeving die de verspreiding van kinderporno op het internet moet tegengaan. Lenaers vertelt dat dit hard nodig is: “We zitten nu in een situatie dat een aantal internetaanbieders op vrijwillige basis kinderporno probeert te detecteren en daar ook melding van maakt”, zegt hij. “In de nieuwe regelgeving is dit voor iedere internetaanbieder een verplichting. Elke provider moet een risicoanalyse maken van zijn eigen diensten en bekijken in hoeverre die misbruikt kunnen worden voor de verspreiding van kinderporno.”

Als uit die risicoanalyse blijkt dat een significant risico bestaat op de verspreiding van kinderporno, dan moet de provider hier maatregelen tegen nemen. “Daartoe is de provider dus verplicht”, licht Lenaers toe. “Nationale autoriteiten krijgen ook de bevoegdheid die risicoanalyse te testen. Als blijkt dat een provider niet genoeg actie onderneemt, kan via juridische stappen een hoge boete opgelegd worden.”

Privacy

Lenaers is groot voorstander van de nieuwe regels. Toch zijn er ook zorgen: hoe meer er gecontroleerd wordt, hoe lastiger het is om de online privacy te waarborgen. Dat is althans de vrees van activisten die zich met digitale rechten bezighouden. Lenaers begrijpt die angst: “Vanzelfsprekend moet je een zorgvuldige afweging maken tussen de rechten van kinderen en de aanpak daarvan, en aan de andere kant de rechten en privacy van ons allemaal. Privacy is een cruciaal grondrecht, maar die kan niet gebruikt worden als een soort schild waar criminelen en pedofielen zich achter kunnen verschuilen.”

Lenears pleit daarom voor ingrijpen. “Het is belangrijk dat de platforms gedwongen worden op te treden tegen dit soort afschuwelijke praktijken. Ook wordt een nieuw Europees agentschap opgericht om de platforms te helpen dit op een goede en privacyvriendelijke manier te doen.” Dat agentschap gaat samenwerken met Europol en vestigt zich, volgens het voorstel van de Europese Commissie, om die reden in Den Haag. Want daar zit ook het hoofdkantoor van Europol. Lenaers is enthousiast: “Zo worden die platforms een verplichting opgelegd én je reikt ze een helpende hand.”

Reactie PvdA

PvdA-Europarlementariër Paul Tang is net als Lenaers blij met en nieuw wetsvoorstel, maar ook kritisch. Hij ziet een groot gevaar voor de digitale privacy, bijvoorbeeld omdat met het voorstel de digitale versleuteling van online chatapps in het gedrang komt. Men zou in dat geval berichtenverkeer mee kunnen lezen: “Het is van het allergrootste belang dat we kindermisbruik aanpakken, maar dit voorstel zet de deur open om end-to-end encryptie van bijvoorbeeld WhatsApp af te zwakken. Dat is in strijd met het briefgeheim zoals we die in de offline wereld kennen.”

Tang pleit daarom voor een herziening van het wetsvoorstel: het initiatief is goed, maar wat de privacy betreft schiet het simpelweg tekort. “Het is goed dat de Commissie maatwerk verlangt van online diensten, maar de balans tussen opsporing en veiligheid slaat in deze wet door. Het is nu aan de wetgever om het wetsvoorstel te verbeteren en voor de juiste balans te zorgen tussen de opsporing van kindermisbruik en de bescherming van iedereen.”

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie