Nederlandse voedselwaakhond NVWA: ‘Europese regels bufferstrook langs landbouwgrond niet te handhaven’

2 min. leestijd
(Bron: iStock)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zet vraagtekens bij de naleving en handhaving van Europese regels over bufferstroken langs landbouwgrond. Sinds 1 maart 2023 is het verboden om langs sloten en beekjes aan akkergrond meststof te gebruiken. Dat moet de verontreiniging van oppervlaktewater tegengaan. Volgens NVWA gaan de regels echter slecht nageleefd worden en Nederland kan dit niet goed genoeg handhaven.

Bufferstroken

Door bemesting kan er veel nitraat in de grond terechtkomen. Dat is erg goed voor de gewassen en planten van de boeren, maar minder goed voor de mens. Via grond- en oppervlaktewater komt nitraat uiteindelijk in ons drinkwater terecht. In grote hoeveelheden kan het schadelijk zijn. Minder nitraat dus in het oppervlaktewater, zegt de EU. En daarvoor moet opgepast worden met bemesten.

De nieuwe regels die in maart ingingen, bepalen dat een boer dus geen mest mag gebruiken binnen een straal van een paar meter rond waterlopen. Dat kunnen beekjes zijn, maar ook droogstaande sloten.

Onduidelijkheid

Volgens de Nederlandse voedselwaakhond NVWA kan de opstapeling van regels leiden tot onduidelijkheid bij boeren, maar ook bij toezichthouders.

Het risico dat de regels niet nageleefd worden, is dus aanwezig. Door deze onduidelijkheid bestaat ook de kans dat toezichthouders de regels niet voldoende kunnen handhaven. En ook de kans op fraude wordt groter, zegt de waakhond. Boeren maken immers minder omzet omdat ze door de bufferstroken minder land kunnen gebruiken.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie