Nederlandse vismethode overboord door nieuwe Europese regels?

Een nieuw rapport rond visserij maakt Nederlandse vissers ongerust: het zou mogelijk het begin van het einde betekenen voor een bepaalde vismethode. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) verzet zich tegen het rapport.

2 min. leestijd

Onderdeel van het gemeenschappelijk visserijbeleid van de Europese Unie is de toegang die vissers hebben tot elkaars wateren. Met een nieuw rapport van de Franse Europarlementariër Pierre Karleskind zal dat recht op wederzijdse toegang met 10 jaar worden verlengd, op voorwaarde dat het Europees Parlement daar vandaag mee instemt.

Een goede zaak, zo lijkt het, al zijn er ook aanpassingen voorgesteld die Nederlandse vissers kunnen benadelen. Zo wil Frankrijk in haar wateren geen visserij meer met de flyshootmethode. Hierbij wordt gevist met een net dat vastzit aan touwen die worden weggeschoten. Het schip maakt een lus en haalt de touwen, die verbonden zijn aan boeien, terug aan boord. De methode is in opkomst onder Nederlandse vissers, maar komt daar nu een einde aan?

Opnieuw klap voor visserij

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) komt al langer op voor de Nederlandse vissers. Van Dalen vindt de voorgestelde aanpassingen een slecht idee:  “Het weren van bepaalde visserijtechnieken in de Franse wateren druist volledig in tegen de Europese gedachte.” Daarmee doelt Van Dalen op het stimuleren van de Europese visserij, bijvoorbeeld door het openstellen van de wateren voor elkaar. “Dit kan de voorbode zijn van een complete afstap van de flyshootmethode.”

Dat zou overigens niet de eerste vismethode zijn die sneuvelt. De pulsvisserij, waarbij gebruik wordt gemaakt van elektriciteit om vissen in de netten te jagen, werd in 2019 al verboden, wederom op initiatief van de Fransen. Pulsvisserij zou schadelijk zijn voor de natuur, maar zou ook Franse vissers benadelen.

“Al sinds de afschaffing van de pulsvisserij vermoedt men dat de flyshootmethode de volgende kan zijn die het loodje moet leggen.” Wat zijn dan de gevolgen? “De Nederlandse visserijsector zou opnieuw een klap te verduren krijgen, het gaat verduurzaming tegen en bovendien wordt innovatie hiermee compleet ontmoedigd”, meent Peter van Dalen. De flyshootmethode is duurzaam, want het brandstofverbruik is laag. Bovendien verstoort deze methode het bodemleven amper. De methode afschaffen, of minder vaak toestaan, zou sommige vissers ertoe aan kunnen zetten om oudere, minder duurzame en schadelijkere vismethoden, bijvoorbeeld met sleepkettingen, te gebruiken.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie