Nederlandse biologische landbouw in stroomversnelling

2 min. leestijd
Female farmer arranging freshly picked vegetables into a crate on an organic farm. Self-sustainable young woman gathering fresh green produce in her garden during harvest season.

Het kabinet wil dat Nederlandse boeren hun producten nog meer biologisch gaan verbouwen. Biologische landbouw is een vorm van duurzame landbouw. Het zorgt bijvoorbeeld voor minder stikstofuitstoot, meer biodiversiteit, schoner water, gezondere bodems en meer dierenwelzijn. Dat draagt bij aan de ontwikkeling naar een duurzaam voedselsysteem, maar ook aan de Europese klimaatdoelen van Eurocommissaris Frans Timmermans.

Om boeren aan te sporen de omschakeling naar biologische landbouw te maken, komt minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema met het zogenaamde ‘Biologische Actieplan’. Onderdeel daarvan is een fonds van 26 miljoen euro om boeren daar de komende twee jaar bij te ondersteunen. 

Duwtje in de rug

“Al jaren laten biologische boeren zien dat biologische landbouw een realistische en rendabele manier van verduurzaming is. Daar ben ik echt ontzettend trots op”, zei onze minister van Landbouw toen hij de plannen naar de Tweede Kamer stuurde. “Met hun harde werk laten deze pioniers zien dat biologische landbouw een prachtige kans is voor boeren die duurzamer willen worden”, zei hij. Maar met het huidige aandeel biologische landbouw in Nederland neemt het kabinet geen genoegen.

“De markt voor biologische landbouw in Nederland is nog klein en de omschakelkosten zijn nog groot.” Met zijn actieplan wil Adema de boeren bij die omschakeling niet aan hun lot overlaten. “Dit actieplan is de eerste stap om samen de biologische landbouwsector tot een volwaardig deel van ons voedselsysteem te maken”, aldus de minister.

Het doel is niet alleen om biologische productie flink op te schalen, maar ook om de consumptie ervan te laten toenemen. Hoe Adema die twee doelen voor elkaar wil krijgen? Onder meer door middel van een consumentencampagne en de verlenging van een investeringsfonds. Daarmee kunnen boeren gemakkelijker financiering krijgen voor de omschakeling naar biologisch verbouwen en het vergroten van kennis en innovatie via een kennisagenda.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie