Nederland pinautomaat voor Europees Klimaatfonds?

3 min. leestijd
People with placards and posters on a global strike for climate change.

De blauwe enveloppe uit Brussel is binnen: Nederland moet 1,1 miljard euro meer afdragen aan de Europese Unie dan in 2020 is afgesproken. Dat geld gaat naar het zogeheten Klimaatfonds, onderdeel van de klimaatplannen van Eurocommissaris Frans Timmermans. Een koopje voor de toekomst van ons nageslacht of onnodig dikke rekening?

Lastenstijging

Nederland zal niet snel in het rood staan door de groene ambities van de Europese Commissie. Toch is het voorstel waarin staat dat Nederland tussen 2025 en 2027 meer moet afdragen aan de begroting van de Europese Unie, in het bijzonder voor het Klimaatfonds, een ongewenste verassing voor het kabinet. Met de aanscherping van de klimaatdoelen ontstaan lastenstijgingen voor burgers en kleine bedrijven en die wil de Europese Unie met het Klimaatfonds compenseren.

Prijskaartje? Maar liefst 24 miljard euro voor de periode 2021 tot 2027. En daar moet ook Nederland haar steentje aan bijdragen. De vraag is of de miljarden inderdaad de Europese belastingbetaler ten goede zullen komen of juist terugstromen naar grote bedrijven. Volgens SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen moet die laatste groep juist als eerste de rekening van de groene ambities van Europa op het bordje krijgen:

Hoekstra boos

De Nederlandse overheid is niet gecharmeerd van dit voorstel en vraagt om een herberekening. Dat laat CDA-minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken in een brief weten. Daarin staat ook dat Nederland de Europese begroting het liefst zo min mogelijk aanpast hiervoor: “Deze herzieningsclausule moet met terughoudendheid gebruikt worden en alleen voor uitzonderlijke gevallen”, aldus Hoekstra.

Daarom komt Nederland met het voorstel om een herberekening rond het Commissievoorstel uit te voeren. Daaruit moet dan blijken of het extra geld dusdanig van belang is om de 55% CO2-vermindering tegen 2030 te halen. Hoewel Eurocommissaris Frans Timmermans daar volmondig ‘ja’ op zou antwoorden, liggen de groene ambities in Nederland al even op de weegschaal. Fenna Swart, directeur Comité Schone Lucht Nederland, wijst op Twitter dan ook op de moeilijke taak die Timmermans heeft de komende tijd: het klimaatimago in Nederland opkrikken.

Beeld klopt niet

In een reactie op Hoekstra stelt een hooggeplaatste bron bij de Europese Commissie dat het Sociaal Klimaatfonds gekoppeld is aan een nieuw Europees emissiehandelssysteem voor gebouwen en wegtransport. “Om te beginnen gaan de uitstootrechten die in dit systeem zullen worden verkocht en verhandeld aanzienlijke extra inkomsten opleveren voor de Nederlandse overheid. Een deel van deze inkomsten zullen lidstaten afdragen om het Sociaal Klimaatfonds te financieren (in het voorstel van de Commissie is dit 25%). Er is dus een link tussen de afdrachten voor het fonds en de extra inkomsten.”

Volgens de bron zou bijna €800 miljoen uit het Sociaal Klimaatfonds weer terugvloeien naar Nederland, waarvan €262 miljoen in de periode 2025-2027. “Omdat Nederland een van de rijkste lidstaten is zal het per saldo inderdaad meer afdragen dan het terugkrijgt, als je puur en alleen naar dit fonds kijkt. Noch de extra inkomsten die ten grondslag liggen aan het voorstel voor dit fonds, noch het Nederlandse aandeel in het fonds zelf worden door het kabinet vermeld. Daardoor ontstaat de indruk dat er alleen sprake is van extra uitgaven. Dat beeld klopt niet.” 

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie