Nederland knarsetandend akkoord met Europese begroting

3 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

169,5 miljard euro, daarop is de totale begroting van de Europese Unie voor 2022 vastgesteld. Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben gisterenavond op het nippertje een verassend akkoord bereikt over de begroting. De begroting ligt namelijk 479 miljoen euro boven het bedrag dat de Europese Commissie had voorgesteld. De focus van de begroting ligt op het economisch herstel, het klimaat en de digitale transitie. 

Nederlands nee tegen extra administratieve lasten

De onderhandelingen bleven tot het laatste moment spannend, want er was discussie over het verzoek van het Europees Parlement om 142 ambtenaren en 180 externen te werven. Nederland, maar ook andere landen waren hier helemaal niet voor in. Volgens Nederland gaat te veel geld naar administratieve lasten. Bij de begroting zal daarom een verklaring worden gevoegd waarin regeringen hun ongenoegen uiten over de groei van het aantal ambtenaren en ingehuurde functionarissen in het Europees Parlement.

De Raad van de Europese Unie wil dat het Europees Parlement transparanter is, en het personeelsbeleid nader toelicht. “De Raad betreurt dan ook dat het Europees Parlement weigert de nieuwe aanwervingen van Europese burgers te rechtvaardigen”, staat in de verklaring te lezen. “We hebben ervoor gezorgd dat het personeelsbestand voor de toekomst stabiel blijft”, maakte het Sloveense voorzitterschap ervan.

Leden van het Europees Parlement kregen toch een stevig bedrag erbij in de begroting. Ook gaat meer geld naar Europese projecten. Dat, terwijl het Nederlandse kabinet liever ziet dat het geld terugvloeit naar de lidstaten, wanneer er ruime budgetten zijn. Dan kunnen landen zelf bepalen waar ze het geld voor gebruiken. 

Gezondheid

Het Europees Parlement haalde extra budget binnen voor Europese projecten, zoals het onderzoeksprogramma Horizon Europe (+100 miljoen euro). Daar was Nederland niet tegen. Ook gaat er meer geld naar het milieu-, en klimaatprogramma LIFE (+47.5 miljoen euro) en het onderwijsuitwisselingsprogramma Erasmus+ (+35 miljoen euro). Ook voor humanitaire hulp is extra geld uitgetrokken in de begroting. Er komt onder andere hulp voor de Syrische vluchtelingen in Turkije en de regio. Daarnaast wordt er 200 miljoen euro uitgetrokken om mensen wereldwijd te vaccineren tegen corona.

De coronacrisis drukt zwaar op de begroting. Het Europese gezondheidsprogramma kreeg 51 miljoen euro extra om een ​​verdere Europese gezondheidsunie op te bouwen en de nationale gezondheidsstelsels veerkrachtiger te maken. Ook het instrument voor nabuurschap, ontwikkeling en internationale samenwerking werd aangevuld met 190 miljoen euro, met bijzondere aandacht voor de bestrijding van pandemieën, onder meer door vaccinaties. 

Wat nu?

De Europese Raad en het Europees Parlement moeten dit akkoord over de begroting in de komende twee weken formeel goedkeuren. De Europese Raad zal normaal gezien op 23 november groen licht geven, het Europees Parlement op 25 of 26 november.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie