Manders: geen genade voor milieucriminelen

Zware milieuvervuiling moet worden aangepakt door middel van het strafrecht, zei Europarlementariër Toine Manders (CDA).

2 min. leestijd

Al in december vorig jaar kwam de Europese Commissie met een wetsvoorstel om milieudelicten op te nemen in het strafrecht van de Europese Unie. Milieudelicten, zoals illegale lozing van stoffen in de lucht, vormen een gevaar voor het milieu of de volksgezondheid.  Met een nieuw wetsvoorstel wil de Europese Commissie de huidige richtlijn voor milieucriminaliteit, die dateert uit 2008, nieuw leven inblazen. 

CDA-Europarlementariër Toine Manders is namens het Europees Parlement hoofdonderhandelaar op het dossier. Volgens hem is het een goede zaak dat de richtlijn wordt uitgebreid: tijden veranderen en we hebben al tragische milieudelicten gezien. Dus het is goed dat we de wetgeving hieromtrent actualiseren.”

Voorkomen beter dan genezen

Manders sprak vanochtend in de commissie Juridische Zaken (JURI) in het Europees Parlement over het voorstel. Over één zaak is hij het ongetwijfeld eens met de Europese Commissie: “Iedereen die met opzet vervuilt, moet gestraft worden.” De manier waarop blijft de vraag. Manders vindt het belangrijk de focus te leggen op de manieren waarop milieuschade vermeden kan worden, in plaats van op de mogelijke straffen achteraf. “Ik hoop dat we dat met dit nieuwe voorstel kunnen doen”, zei hij.

Mocht het toch te laat zijn en de schade aan het milieu is al aangericht, dan moeten instanties zoals het Europees Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) op eigen initiatief actie kunnen ondernemen. Eurojust helpt nationale overheden om samen te werken in de strijd tegen terrorisme en andere misdrijven waarbij meer dan één EU-lidstaat betrokken is. “Nu kunnen zij enkel actie ondernemen op verzoek van de EU-lidstaten. Ik denk dat we dat initiatiefrecht moeten uitbreiden zodat Eurojust ook kan optreden wanneer bijvoorbeeld lokale autoriteiten of erkende ngo’s om actie vragen”, zei hij.

Beloning

Aan de ene kant moet het nieuwe wetsvoorstel voor milieudelicten er dus voor zorgen dat zware vervuilers gestraft kunnen worden. Maar aan de andere kant zou Manders ook graag zien dat personen en bedrijven, die juist hun best doen om milieuvervuiling te voorkomen, beloond moeten worden. “Wat interessant kan zijn is dat we bedrijven die zich op voorzorgsmaatregelen richten, in zekere zin belonen. Daar moeten we het echt over gaan hebben”, zei hij.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie