Loonkloof dichten met “halve brug”

2 min. leestijd
Happy multi generational women having fun together – Multiracial friends smiling on camera after sport workout outdoor – Main focus on african female face

Om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten willen Europarlementariërs dat bedrijven openheid van zaken geven over de salarissen die zij uitbetalen. “In 1957 vond men al dat mannen en vrouwen hetzelfde loon moeten verdienen en dat werd vastgelegd in het Verdrag van Rome. In 2022 is dat verschil nog steeds 14%. Dat is een onacceptabel grote loonkloof”, concludeert Europarlementariër Vera Tax (PvdA).

Kloof dichten met open beleid

De voortdurende ongelijke betaling tussen vrouwen en mannen wordt onder meer in stand gehouden door gebrekkige loontransparantie. Daarom hebben leden van de commissies Sociale Zaken (EMPL) en Vrouwenrechten (FEMM) een akkoord bereikt over bindende transparantiemaatregelen voor bedrijven. D66-Europarlementariër Samira Rafaela, rapporteur op dit dossier, is tevreden: “Vandaag zijn we een stap dichter bij het volledig dichten van de loonkloof tussen man en vrouw in Europa. We hebben met de maatregelen de juiste balans gevonden tussen het recht van vrouwelijke werknemers om informatie op te vragen en het beperken van de bijkomende druk en last voor bedrijven. Met dit wetsvoorstel kunnen we binnenkort gelijke beloning voor hetzelfde werk een realiteit maken voor vrouwen in heel de Europese Unie”.

Halve brug

Het gebrek aan transparantie is nu een belangrijk obstakel voor het dichten van de loonkloof. Toch komt de oplossing die vandaag op tafel ligt met wat kanttekeningen, zegt Agnes Jongerius (PvdA): “Het is jammer dat de liberalen de wet niet wilden laten gelden voor alle werkgevers, maar alleen voor grotere bedrijven. Want met deze positie helpen we maar de helft van de arbeidsmarkt.” Het wetsvoorstel geldt alleen voor bedrijven met ten minste 50 werknemers.

“Een kloof sluit je niet door een halve brug te bouwen. Dat de lobby van werkgevers zo groot was, is dan ook teleurstellend. De loonkloof dichten gaat geld kosten, maar het is gewoon pure discriminatie die verboden is bij de wet.” 

“Eindelijk meer she/her”

Naast de loonkloof staat ook het evenwicht tussen mannen en vrouwen in de besturen van bedrijven op de agenda. Het Europees Parlement start met onderhandelingen met de EU-ministers over een Europees vrouwenquota. Europarlementariër Lara Wolters (PvdA) neemt daarbij het voortouw. 

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie