Korting in ruil voor mensenrechten

1 min. leestijd

Landen met een lagere mate van welvaart krijgen handelsvoordelen van de Europese Unie. Een reductie op importtarieven in ruil voor de toezegging dat ze zich zullen houden aan internationale afspraken over mensenrechten, het milieu en ook goed bestuur. Toch loopt dat niet altijd op rolletjes. Reden voor de commissie Buitenland van het Europees Parlement om kanttekeningen te maken bij de handhaving van deze handel.

Verkeerd signaal

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie), schaduwrapporteur op dit stuk namens de EVP-fractie, is kritisch: “Uit Pakistan komen tal van berichten over mensenrechtenschendingen. Het geeft daarom een volstrekt verkeerd signaal dat de EU zo’n land zonder blikken of blozen handelsvoordelen blijft geven.

Daarom stemt het Europees Parlement over een officieel advies (een opinie) waarin het aandringt op strenge opvolging bij het verstrekken van handelsvoordelen.

Grip op de zaak krijgen

Volgens Van Dalen moet het Europees Parlement toezicht houden op de correcte uitvoering van deze afspraken. Ook moet er duidelijkheid komen over de sancties zodra ze alsnog worden geschonden. “De opinie die nu op tafel ligt kan daarbij helpen als de handelscommissie er in haar eindrapport rekening mee houdt”, aldus Van Dalen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie