Jongerius heeft Europees akkoord minimumloon: “Werk moet lonen!”

Succes voor Jongerius: het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt over een nieuwe Europese richtlijn die eerlijke minimumlonen moet garanderen.

2 min. leestijd
Press conference – The directive on adequate minimum wages in the European Union

Een hoge energierekening, duurdere boodschappen en een torenhoge huur: voor veel werknemers in de Europese Unie is het een moeilijke periode. Tijd voor een duwtje in de rug, dacht Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA). Vandaag heeft ze succes: het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt over de richtlijn voor eerlijke minimumlonen. Jongerius, hoofdonderhandelaar op deze Europese wet, is opgelucht: Ik ben blij dat we eruit zijn, want de thuishulpen, de magazijnmedewerkers en de postbezorgers verdienen snel een eerlijker minimumloon!”

Levens verbeteren

Na de onderhandelingsrondes viel vannacht de beslissing voor een wetgeving voor Europese minimumlonen. “We hebben de juiste balans gevonden”, opent Jongerius tijdens de persconferentie in Straatsburg. “De arbeiders zijn de grootste winnaars in dit verhaal. We kunnen echt een verschil maken omdat de minimumlonen een zekere levensstandaard zullen garanderen. En dat geen seconde te laat.”

Toch zal het nog even duren voordat de plannen volledig worden uitgevoerd. De Franse minister van Sociale Zaken gaat het akkoord namelijk later deze maand voorleggen bij de Europese Raad, die vervolgens met een meerderheid achter de wettekst moet staan. In september volgt dan een laatste stemming in het Europees Parlement, waarna de lidstaten twee jaar de tijd hebben om de richtlijn uit te werken tot nationale wetgeving.

Twee pijlers

Het akkoord rust op twee pijlers: een normenkader dat vaststelt waar minimumlonen aan moeten voldoen en de inzet op nationale actieplannen waarmee werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst komen te vallen. Dat eerste is volgens Jongerius belangrijk om een fatsoenlijk bestaan met een minimumloon te garanderen: “Ongelijkheid tegengaan en armoede bestrijden is het doel van de wet. Mensen moeten met een minimumloon gewoon nieuwe kleren kunnen kopen, mee kunnen doen op de sportclub, of een weekendje weg kunnen”.

Een minimumloon vaststellen, betekent dat de koopkracht en andere lonen in het land meegenomen moeten worden in de berekening. Europese lidstaten moeten nagaan of het minimumloon in hun land toereikend is, wat het geval is als het minimaal 50% van het gemiddelde brutoloon omvat. Nederland, net als 22 andere Europese landen, voldoet nog niet aan die norm. “Een duidelijk signaal uit Europa dat we in Nederland de minimum uurlonen moeten verhogen naar 14 euro dus,” onderstreept Jongerius.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie