Te veel gesnoeid in de Europese bossenwet?

De Milieucommissie van het Europees Parlement buigt het hoofd over de EU-bossenwet. Daarmee wil de Europese Unie de wereldwijde ontbossing tegengaan, maar het voorstel heeft al flink aan kracht ingeboet door allerlei aanpassingen. De Milieucommissie van het Europees Parlement wil daarom meer zien dan de Europese Commissie nu heeft voorgesteld.

3 min. leestijd

De handel in soja, pindakaas, vlees en, jawel, tuinstoelen gaat wereldwijd gepaard met ontbossing. Om de teloorgang van het groen tegen te gaan, kwam de Europese Unie met een Europese bossenwet. Volgens Greenpeace Nederland is er tijdens de milieuraad (bijeenkomst van alle EU-milieuministers) van 28 juni al te veel versoepeld en gekapt in die wet. Tijd voor het Europees Parlement om een standpunt in te nemen: is het voorstel voldoende of kan het beter?

Laatste kans

Het volgende stadium van de EU-bossenwet is de onderhandelingsfase tussen de EU-lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Maar voor het zover is, moest het Europees Parlement een opinie vormen over de kwestie. Is het Parlement tevreden met hoe het voorstel er nu bij ligt, of kan het scherper? De milieucommissie van het Europees Parlement (ENVI) stemde in met verschillende aanpassingen en neemt een strenger standpunt in dan de Commissie.

Europarlementariër Anja Hazekamp (PvdD) tevreden, want het standpunt van het Europees Parlement is belangrijk omdat dit ook het uitgangspunt zal vormen van de onderhandelingen tussen de Europese instellingen. “Het standpunt dat de milieucommissie in het Europees Parlement dinsdag heeft ingenomen, vormt een goed uitgangspunt om de Europese bijdrage aan wereldwijde ontbossing te verminderen. Rundvlees, varkensvlees, schapenvlees, geitenvlees, kip, cacao, koffie, palmolie, soja, mais, rubber, hout en papier mogen straks in de Europese Unie enkel nog verkocht worden als ze ‘ontbossingsvrij’ zijn. De Parlementaire milieucommissie neemt daarmee een ambitieuzere positie in dan de Europese Commissie: die wilde de ‘vrij-van-ontbossings-eis’ voor veel minder producten laten gelden.”

Naast bedrijven worden ook financiële instellingen zoals banken, die leningen en verzekeringen voorzien aan de bosbouwsector, verplicht om hun bijdrage aan producten die gerelateerd zijn aan ontbossing in kaart te brengen. Hoewel de PvdD liever een volledig verbod op import van soja en vlees uit regio’s als Zuid-Amerika zou zien, is de partij ervan overtuigd “dat de bossenwet zoals die nu door de milieucommissie in het Europees Parlement wordt voorgesteld, kan zorgen voor verbetering van de huidige situatie.”

Lange aanloop

Greenpeace Nederland is naar eigen zeggen al twee jaar bezig met het voeren van een campagne voor een ijzersterke bossenwet op Europees niveau. Met het voorstel worden bedrijven verplicht om te bevestigen dat goederen die aan de Europese Unie worden verkocht, niet bijdragen aan de vernietiging van bossen buiten de Europese Unie.

Een goed voornemen. Toch werd er hier en daar flink gesleuteld aan de Europese bossenwet tijdens de milieuraad. De EU-milieuministers kwamen bijvoorbeeld overeen dat bepaalde ecosystemen, zoals veengebieden, niet onder de Europese bescherming vallen en ook de definitie van ‘ontbossing’ werd zo aangepast dat Europese bosbouwbedrijven hun werk niet hoeven neer te leggen of te verminderen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie