Internationale Vrouwendag: wat doet het Europees Parlement?

3 min. leestijd
Women’s day concept design for international woman celebration. 3D illustration

Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Wat staat er allemaal op de planning? Europarlementariërs voeren een genderdebat, zetten zich in voor gelijke lonen en stemmen over Genderactieplan III.

Genderdebat en stemming

De plenaire vergaderingen in Straatsburg staan vandaag in het teken van Internationale Vrouwendag. Er wordt gedebatteerd over het tweejaarlijkse verslag over aandacht voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen in Europees beleid en voor gelijke vertegenwoordiging. Het verslag komt van Europarlementariërs van de commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid van het Europees Parlement en doet aanbevelingen voor verbeteringen, zoals meer balans tussen mannelijke en vrouwelijke kandidaten op lijsten in de kieswet, verplichte training voor leden van het Europees Parlement over het voorkomen van intimidatie en een oproep om moederschaps-, vaderschaps- en ouderschapsverlof voor Europarlementariërs. Ook stemt het Europees Parlement vandaag over het externe genderactieplan III.

Loontransparantie

Gelijk loon voor gelijk werk, dat is waar Samira Rafaela (D66) zich voor inzet als rapporteur van de richtlijn gelijke beloning voor gelijk werk tussen mannen en vrouwen. Op maandag sprak ze voor Internationale Vrouwendag over waarom een ambitieuze wet voor loontransparantie nodig is in Europa. 

Afgelopen vrijdag bereikte ze al een compromis in het Europees Parlement hierover en kwam daarmee weer een stap dichter bij het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. “We zijn er nog niet, maar voor nu wil ik onze collega’s bedanken. Dit is een mijlpaal in de strijd.” Op 17 maart wordt er over de wet gestemd. 

Meten is weten in de gemeentes

Agnes Jongerius en Vera Tax (PvdA) willen die wet alvast voor zijn en kwamen maandag in actie voor het dichten van de loonkloof. In het hele land kregen (kandidaat-)gemeenteraadsleden van de PvdA een motie toegestuurd die de colleges van B&W oproept de loonkloof binnen de eigen organisatie te onderzoeken. “Meten is pas echt weten,” zegt Jongerius. “Werkgevers komen vaak pas achter beloningsverschillen als ze deze onderzoeken. Deze motie roept gemeenten op kritisch naar hun rol als werkgever te kijken. Laat ze het goede voorbeeld geven.” 

Voorstel tegen huiselijk geweld

De langverwachte richtlijn gendergerelateerd geweld (GBV) wordt vandaag gepubliceerd door de Europese Commissie. De Groenen/ALE wil dat de richtlijn alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, maar ook tegen LGBTIQ+-mensen, op grond van geslacht, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken erkent. Ook pleiten de Groenen ervoor dat alle vormen van gendergerelateerd geweld strafbaar worden gesteld, waaronder vrouwenmoord, partnergeweld, seksuele intimidatie, cybergeweld, verkrachting, huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken. 

Women in Rail Award

In het Europese Jaar van het Spoor wil de Europese Unie niet alleen mannen in de spoorsector, maar juist ook vrouwen. Om organisaties te belonen die zich daar voor inzetten wordt vandaag de ‘Women in Rail Award’ uitgreikt door Vera Tax (PvdA) en Eurocommissaris Valean. 

“De spoorsector staat voor grote uitdagingen zoals personeelstekort en vergrijzing. Bovendien wordt de sector door mannen gedomineerd,” zegt Tax. “Het is hoog tijd dat werken op het spoor en reizen met de trein inclusiever en diverser wordt.”

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie