Ingezonden brief: Voortrekkersrol in Europa, nieuw kabinet moet scoren voor Nederland

4 min. leestijd
Nederland, Amsterdam, 25 mei 2019 Toine Manders, 50plus Europa Europarlement 50PLUS houdt zijn algemene ledenvergadering in de RAI in Amsterdam. Tweede Kamerleden presenteren politieke thema’s waarover partijleden kunnen stemmen en er zal stil worden gestaan bij de verkiezingsresultaten. foto: Peter Hilz / HH

Het is hoognodig dat het nieuwe kabinet-Rutte eindelijk, ook uit welbegrepen eigenbelang, in de Europese Unie een voortrekkersrol wil spelen en kansen wil pakken’, zegt Europees Parlementslid Toine Manders (CDA) in deze ingezonden brief. Hij waarschuwt:’Laat dat geen loze belofte aan Nederland en de rest van Europa zijn. De politiek van hakken in het zand en ‘terugtrekken achter de dijken’ heeft gefaald. Kansen, zoals meedoen met Europese programma’s om onze economie te ondersteunen, liggen voor het grijpen.

‘Nederland neemt weer een leidende rol om de Europese Unie slagvaardiger, economisch sterker, groener en veiliger te maken, zo valt er in het regeerakkoord te lezen. Een verrassend positieve, pro-Europese toon vanuit Den Haag, die in het verleden vaak ontbrak. Nederland staat al jaren bekend als de grote nee zegger in de Europese Unie.

Johan Cruijff

Ook tijdens de coronacrisis was het vorige kabinet in de Europese Unie geen voorstander van ambitieuze steunmaatregelen om economisch zwakkere lidstaten tegemoet te komen of om de Europese meerjarenbegroting qua koopkracht op peil te houden. Hoewel er wel degelijk Europese taken bij zijn gekomen, denk alleen maar aan het beter bewaken van de buitengrenzen. Uiteindelijk had Nederland het nakijken.

De traditionele Nederlandse voortrekkersrol in Europa ontbrak in de vorige kabinetsperiode, ook op het gebied van Europese wetgeving. In plaats daarvan stonden we vaak op de rem. Het is goed om te zien dat het nieuwe kabinet zich nu realiseert dat het anders moet en dat Rutte eindelijk visie toont. Je moet aanvallen, anders kan je niet scoren, wist ook de beroemde Nederlandse voetballer en filosoof Johan Cruijff. Wie niet scoort kan immers niet winnen. Zeker de huidige coronapandemie toont aan hoezeer er bij de bevolking behoefte is aan lidstaten die op een positieve wijze een leidende rol spelen en in de Europese Unie hun maatregelen afstemmen. Meer dan ooit kijken burgers over de grens en vragen zich bijvoorbeeld af waarom sommige landen in een vergelijkbare situatie veel langer doen over het starten van een vaccinatieprogramma dan andere landen.

Batterijen

Echt op eigen houtje nationale beleidskeuzes maken is er realistisch gezien op een aantal terreinen niet meer bij; constant beïnvloeden andere Europese lidstaten de eigen afwegingen. Wat doet de rest, is de eerst gestelde vraag als een land tot een lockdown, boostercampagne of vaccinatieplicht besluit. De verbondenheid die de burgers voelen, is doorgesijpeld naar de Europese leiders. Het gezamenlijk inkopen van vaccinaties, het Europees vaccinatiebewijs en het coronaherstelfonds zijn hier zichtbare resultaten van.

Voor het nieuwe kabinet liggen er genoeg kansen om in Europa leiderschap te tonen en de vruchten daarvan te plukken. Niet alleen om de coronacrisis te boven te komen, maar ook om Nederland en de Europese Unie structureel economisch sterker te maken. Een kans voor open doel is het inspelen op de toenemende vraag naar batterijen, met name vanuit de Europese auto-industrie. Om de lange termijn milieu-, en klimaatdoelen te halen, hebben we een factor 19 meer batterijen nodig in Europa. Een geweldige kans voor meer werkgelegenheid en groei, en minder afhankelijkheid van Aziatische landen en toeleveranciers. Nederland neemt in tegenstelling tot een groep van twaalf Europese lidstaten niet deel aan het Europese belangrijke projecten initiatief IPCEI, dat middels een uitzondering op de staatssteunregels het onderzoek naar en de productie van (auto-)batterijcellen in de Europese Unie bevordert. Als het nieuwe Nederlandse kabinet vanaf maandag wil scoren, zou het met Europese steun versterkt inzetten op de productie van batterijcellen zonder twijfel een goede eerste stap zijn.’

Toine Manders is lid van het Europees Parlement voor het CDA en werkt als rapporteur aan nieuwe Europese wetgeving voor (auto-)batterijen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie