Hoekstra: “We leven in een tijd waarin eenheid het eerste gebod is”

Nederland blijft het voorstel van de Europese Commissie om Oekraine kandidaat-lid te maken van de Europese Unie steunen. Ondertussen neemt het risico op een voedselcrisis als gevolg van de Russische agressie tegen Oekraïne toe. Ook Nederland brainstormt mee over de oplossingen.

3 min. leestijd

De Raad Buitenlandse Zaken, gevormd door alle EU-ministers van Buitenlandse Zaken, boog zich gisteren opnieuw over de Russische agressie tegen Oekraïne en de gevolgen voor de voedselzekerheid. Ook de laatste ontwikkelingen in de Hoorn van Afrika en de betrekkingen tussen de Europese Unie en Egypte kwamen ter sprake.

Corridor voor Oekraïens graan 

Nederland staat positief tegenover het voorstel van de Europese Commissie om Oekraine het kandidaat-lidmaatschap te geven. “De Europese Commissie is met een gebalanceerd voorstel gekomen dat recht doet aan de geopolitieke realiteit”, zei minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) gisteren in Luxemburg. Politieke eenheid blijft daarbij van belang, benadrukte hij. “En dat klinkt ook door in het voorstel van de Europese Commissie.” Ondertussen zit er wel nog steeds een hoop graan vast in Oekraine. Dat graan kan geen kant op. De kans op een grote hongersnood, vooral in Europa en Afrika, komt daarmee steeds dichterbij. “Dat graan moet gewoon Oekraïne uit”, zei Hoekstra.

De mogelijkheden om het graan uit Oekraïne weg te halen zijn volgens Hoekstra niet beperkt tot een zogenaamde corridor, een doorgang waardoor het graan veilig dit oorlogsgebied zou kunnen verlaten. Om zo’n doorgang te realiseren, moet er gepraat worden met de Russen. Met het risico op chantage. Hoekstra staat daarom open voor creatieve oplossingen: “Een corridor waardoor het graan verscheept kan worden ligt het meest voor de hand, maar als er andere, creatieve oplossingen zijn om het graan het land uit te halen, zonder de kans door de Russen gechanteerd te worden, dan is dat voor Nederland bespreekbaar.”

Afrika

Vorige maand kwam de Raad van Buitenlandse Zaken met de conclusie dat strategische betrekkingen met de Hoorn van Afrika versterkt moeten worden. Men wil een betere gezamenlijke aanpak, gebaseerd op een wederzijdse verantwoordingsplicht. De Europese Unie wil nauwer samenwerken met landen in de regio van de Hoorn van Afrika. Een opleving van de internationale samenwerking is nodig om allerlei problemen op te lossen. De democratie, de regionale vrede en de veiligheid moeten bevorderd worden. Deze strategie moet de op regels gebaseerde internationale verhoudingen tussen de Europese Unie, de Hoorn van Afrika en de rest van de wereld sterker maken.

Gisteren werden ook de banden tussen de Europese Unie en Egypte opnieuw aangehaald tijdens de negende zitting van de Associatieraad van de Europese Unie en Egypte. Ook daar stond de bezorgdheid over de voedselcrisis centraal. De Europese Unie en Egypte spraken hun bezorgdheid uit over het effect van de oorlog op de toegenomen voedselonzekerheid in de wereld, alsook op de mondiale toeleveringsketens en de stijgingen van de energie- en grondstofprijzen. De Europese Unie zal daarom de inspanningen van Egypte om zijn graanproductie en opslagfaciliteiten te verbeteren steunen met 100 miljoen euro uit de regionale Voedsel- en weerbaarheidsfaciliteit. Dat is een financieel middel van de Europese Commissie ter waarde van 225 miljoen euro waarmee zij gedeeltelijke bijstand kan verlenen aan de zuidelijke nabuurschapspartners (Engels: Southern Neighbourhood partners) van de Europese Unie. Zo worden de gevolgen van de stijgende voedsel- en grondstoffenprijzen in die gebieden opgevangen. Minister Hoekstra sprak ook persoonlijk met de Minister van Buitenlandse Zaken van Egypte Sameh Shoukry:

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie