Europees klimaatbeleid in gemeente en provincie

Een EU-vragenlijst monitort of Europees klimaatbeleid regionaal goed uitgevoerd kan worden.

2 min. leestijd
Outdoors on the streets of Helpman Groningen

Met bijdragen van Tom Bouwmans

De Europese Green Deal, de plannen van Eurocommissaris Frans Timmermans om de uitstoot van broeikasgassen te stoppen tegen 2050, is bedacht in Brussel maar moet vooral van onderop worden verwezenlijkt. Lukt het steden en regio’s de Europese plannen om te zetten in hun beleid en wat kan beter? Het Europees Comité van de Regio’s doet navraag met een vragenlijst die tot 31 mei ingevuld kan worden en voor iedereen is bedoeld.

Van Europarlementariërs tot leden van het Comité van de Regio’s, tot burgers: wie wat over duurzaamheid wil zeggen mag de vragenlijst invullen. De uitkomsten van de enquête worden in een onderzoek meegenomen en maken ook onderdeel uit van de jaarlijkse regionale en lokale barometer van de EU. Daarin wordt onderzocht hoe regionale overheden denken over hun relatie met de Europese Unie. En omdat het thema duurzaamheid lokaal ook een grote rol speelt, dient de vragenlijst als belangrijke input voor de barometer.

Lokaal

Onder het mom van ‘Green Deal Gaat Lokaal’ probeert de Europese Unie burgers bij de klimaattransitie te betrekken. Want iedereen is nodig: ‘Lokale en regionale bestuurders moeten in staat zijn om beleid uit te voeren en hun gemeente of regio voorop te laten lopen; alleen dan kan de Green Deal een succes worden. Een andere essentiële voorwaarde is dat nationale regeringen en EU-instellingen een goed inzicht hebben in de behoeften van de regio’s en steden en hun wetgeving, financiële beheer en beleidsstrategieën daarop afstemmen’, schrijft het Comité voor de Regio’s op haar website.

Kortgezegd speelt de vragenlijst dus in op twee behoeftes: enerzijds monitoren of lokale en regionale overheden in staat zijn om de Green Deal goed uit te voeren en anderzijds of lokale overheden Europese beleid wel goed in de praktijk brengen. Daar hoopt het Comité voor de Regio’s met de vragenlijst meer inzicht te krijgen, om zo de energietransitie goed te laten verlopen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie