Het D66-verkiezingsprogramma: Wat zegt de partij over de Europese Unie?

De verkiezingsprogramma’s voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen beginnen langzaam binnen te druppelen. Brusselse Nieuwe neemt een kijkje naar wat de partijen zeggen over de EU.

3 min. leestijd
(Bron foto: D66)

Nieuwe energie voor Nederland. Dat is de naam van het verkiezingsprogramma van D66. De sociaal-liberale partij doet mee aan de Tweede-Kamerverkiezingen en komt met een verkiezingsprogramma van meer dan 200 pagina’s. Een behoorlijke pil dus.

Gelukkig houdt Brusselse Nieuwe zich bezig met Europa en hoeven wij maar naar enkele hoofdstukken te bekijken. Hier een greep uit de tekst onder het kopje: ‘Wij zijn Europa’, de Europese visie van D66 over democratie, hervormingen en uitbreiding.

Verdragswijziging

D66 wil dat er een echte Europese democratie komt. Dat betekent dat de Europese Commissie de Europese regering moet worden en het Europees Parlement de wetgever en krachtige tegenmacht. En daar zijn hervormingen voor nodig.

Allereerst moeten de aanbevelingen van de Conferentie over de toekomst van Europa overgenomen worden. De conferentie was een reeks van beraden waarin Europese burgers de kans kregen over de toekomst van Europa mee te praten. Er kwamen aanbevelingen uit die door de lidstaten echter vooral opzij werden geschoven. Die moeten dus opnieuw opgepakt worden, vindt D66. Om te beginnen bij de democratisering. D66 wil transnationale kieslijsten, zodat een Nederlander op een Duitser zou kunnen stemmen of op een Spanjaard, met echte Europese lijsttrekkers. Op het moment zijn er wel een soort van lijsttrekkers, maar de lidstaten bepalen wie de voorzitter wordt van de Europese Commissie.

Dat is nog lang niet alles. Het Europees Parlement kan nu alleen maar wetten amenderen en goedkeuren of afwijzen. Als het aan D66 ligt, krijgt het Parlement ook de mogelijkheid om zelf wetten in te dienen. Daarnaast moet het mogelijk worden Eurocommissarissen individueel weg te sturen. Nu kan dat nog niet. Het Europees Parlement spreekt zich in principe alleen maar uit over de gehele Commissie. Als het één iemand weg wil hebben, moet er in achterkamertjes onderhandeld worden.

Uitbreiding

D66 richt zich ook op de buitengrenzen van de EU. “Uitbreiding is ons belang” is te lezen in het verkiezingsprogramma. De partij is bang dat landen in het oosten en op de Balkan in handen vallen van Rusland en China. Uitbreiding is dus nog nooit zo urgent of actueel geweest als nu, schrijft de partij.

Dat wil niet zeggen dat landen zo maar lid kunnen worden. Ze moeten nog steeds voldoen aan de zogeheten Kopenhagencriteria, de voorwaarden voor toetreding wat betreft democratie, economie en rechtsstaat. Toch mag het proces wel iets anders verlopen van D66. “D66 wil kandidaat-lidstaten al eerder een ‘observant’-status geven of al eerder mee laten praten over Europese beslissingen”, staat in het programma. Zo maken kandidaatlidstaten gaandeweg kennis met de EU. Het zou het proces kunnen versoepelen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie