Hard oordeel Rekenkamer: te veel fouten in EU-begroting

De uitgavenkant van de EU-begroting is dit jaar niet op orde. En dat is niet voor het eerst: “Het is echt zorgelijk.”

2 min. leestijd
Banknotes and coins in front of the flag of the European Union

Het jaarverslag van de Europese Rekenkamer is duidelijk: de Europese Commissie maakte te veel fouten in de uitgaven in de EU-begroting voor 2021. Dat is de conclusie van een donderdag gepubliceerd rapport, waar namens Nederland voormalig minister van Economische Zaken en Klimaat Stef Blok aan meeschreef. Hij is lid van de Europese Rekenkamer. “Helaas moeten we opnieuw een afkeurend oordeel uitspreken over de uitgaven”, zegt Blok. “Met nadruk zeg ik helaas, want dat is een jaar op jaar terugkerend beeld. Er is te vaak sprake van onjuistheden in gedane uitgaven.”

Middels een steekproef heeft de Rekenkamer geconstateerd dat 3.0 procent van de gedane EU-uitgaven fouten bevatte. Met een fout wordt bedoeld dat een uitgave niet in lijn met EU- en nationale regels is gedaan. Blok: “Dit onderzoek gaat in op de rechtmatigheid. Dus: kun je verantwoorden dat je rechtmatig hebt uitgegeven?” Dat is in 3.0 procent van de gevallen dus niet gebeurd.

Zorgelijk

De reden dat de Europese Rekenkamer dat deel van de begroting afkeurt, is omdat er volgens de regels niet meer dan 2.0 procent van de uitgaven fouten mag bevatten. “Dat is echt zorgelijk”, zegt Blok. “Het is publiek geld, dus 3 procent is echt substantieel.” Bij de ontvangsten – het andere deel van de begroting – zijn geen onjuistheden geconstateerd. Die zijn dus goedgekeurd.

Bij de controle stelde de Europese Rekenkamer ook vijftien gevallen van vermoedelijke fraude vast. Dat zijn er een stuk meer dan in 2020: toen waren er zes gevallen van vermoedelijke fraude.

Nieuw dit jaar is de beoordeling van de zogenaamde RRF-gelden, betalingen uit het coronaherstelfonds. Een echte beoordeling daarvan kan de Rekenkamer nog niet geven, omdat in 2021 slechts één land – Spanje – een beroep had gedaan op die gelden. “Het is dus echt een eerste bevinding”, zegt Blok over die betaling. “Daarin zijn geen fouten gevonden, maar dat is dus een heel beperkt beeld.”

Ieder jaar beoordeelt de Europese Rekenkamer de EU-begroting. Er wordt onderzocht of de jaarrekening betrouwbaar is, en of de inkomsten en uitgaven voldoen aan de voorschriften. Voor het jaar 2022 – waarover de Rekenkamer volgend jaar rond deze tijd met een oordeel komt – spelen de miljarden uit het coronaherstelfonds een grote rol. Dat betekent een flinke extra taak voor de Rekenkamer, die in samenspraak met nationale rekenkamers moeten controleren of deze bestedingen volgens de regels zijn gedaan. 

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie