Volt weer bij elkaar, Gündoğan in gelijk gesteld.

2 min. leestijd

Handtastelijkheden, ongewenste seksuele avances, intimidatie en misbruik van positie. Daar zou Kamerlid Nilüfer Gündoğan zich schuldig aan hebben gemaakt volgens Volt. Op 28 februari werd ze uit de fractie gezet, waarna het Kamerlid een kort geding heeft aangespannen tegen de partij. Niet alleen om het besluit van Volt terug te draaien maar ook als rectificatie van de beschuldigingen aan haar adres en ter vergoeding van de opgelopen reputatieschade. En de uitspraak?

Volt moet Gündoğan terugnemen in fractie

Dat is de uitkomst van het kort geding. De rechter heeft bepaald dat zowel de schorsing als de beëindiging van het fractielidmaatschap ingetrokken moeten worden. Daarnaast moet Volt een schadevergoeding betalen. 

De emoties liepen hoog op, ook buiten de zaal na de uitspraak van de rechter: “Wat the fuck heb ik gedaan dan?”, riep Gündoğan uit. De rechter was bikkelhard voor Volt. Zo zou de partij een onjuiste weg hebben bewandeld en ook inhoudelijk niet genoeg tegen Gündoğan naar voren gebracht te hebben om haar te schorsen. Een schorsing zonder uitleg, zoals het geval was bij Gündoğan, mag hier niet aan de orde zijn, aldus de rechter. Bovendien had de kwestie eerst middels waarschuwingen en een intern gesprek afgehandeld moeten worden, en niet zo. 

Het besluit om Gündoğan uit de fractie te zetten, is gebaseerd op een dertiental meldingen van ontoelaatbaar gedrag. Deze kwam van voormalig leden van het landelijk bestuur, vrijwilligers maar ook van een medewerker van de Tweede Kamerfractie. Het zou gaan om ongepaste opmerkingen over geaardeid en uiterlijk, seksuele avances en handtastelijkheid. In verweer stelde Gündoğan na een eerdere zitting zich niet te herkennen in de klachten.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie