Green Deal vormt veerboot tussen Friesland en Rhodos

2 min. leestijd
Dutch flag of the province Friesland against a clear blue sky

De ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, leunt op de Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans. Dit pakket aan groen beleid krijgt ook handen en voeten op het Friese platteland.

Europa in je achtertuin

Doeke Anne Fokkema, voorzitter van Doarpswurk, is afgereisd naar het Griekse eiland Rhodos om daar verschillende presentaties en excursies bij te wonen. Naast een zonnepark en de hoogwaardige recycling van plastic ging het bezoek ook over bosbehoud in samenwerking met recreatie.

Zo zijn er tal van kleinschalige groene initiatieven genaamd Green Initiatives in Rural Areas – kortweg GIRA. Een zestal landen (Zweden, Frankrijk, Polen, Duitsland, Griekenland en Nederland) werken daarbij samen aan klimaatverandering.

De GIRA-deelnemers worden ook naar Friesland uitgenodigd, waar tal van groene initiatieven uit de grond gestampt worden. Wat kunnen de Grieken van ons leren?

Fryslan

Meer specifiek maakt een partnerorganisatie in elk land het mogelijk voor lokale bestuurders om kennis uit te wisselen met elkaar, ook in de vorm van werkbezoeken.

Daar ontstaan ook gezamenlijke projecten uit, vertelt Henk Hijink aan Doarpswurk. De oud-voorzitter van Learn for Life, de partnerorganisatie uit ons land, is de Nederlandse vertegenwoordiger van het project.

Hijink looft de Friese aanpak van dergelijke projecten van onderuit en het betrekken van bewoners zodat deze vervolgens ook zelf aan de slag gaan met leefbaarheidsinitiatieven. Het geeft volgens de vertegenwoordiger eerder nieuwe inzichten, biedt ruimte voor out-of-the-box plannen rond duurzaamheid in eigen regio.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie