Europese Rekenkamer krijgt nieuwe voorzitter

De Ier Tony Murphy wordt de nieuwe voorman van de Europese Rekenkamer. Hij neemt het stokje over van de Duitse Klaus-Heiner Lehne. Op 1 oktober mag Murphy aan de slag gaan als de twaalfde voorzitter van de Europese begrotingswaakhond.

1 min. leestijd
ECA Member Tony Murphy

De Europese Rekenkamer is een onafhankelijke, controlerende instantie die voornamelijk nagaat of de Europese Commissie wel correct met haar geld omgaat. Zo controleert de Rekenkamer de Europese begroting, maar doet ook veel breder onderzoek naar de mate waarin Europees geld efficiënt wordt besteed. Zo ging de Rekenkamer onlangs na of de Europese Commissie niet te vaak de hulp inriep van dezelfde private consultants. Ook schreef ze een rapport waaruit bleek dat vele lidstaten niet voldoende data bezitten over de mate waarin de landbouwsector de Europese milieuplannen uitvoert.

De resultaten van haar onderzoek deelt de Rekenkamer vervolgens met de andere Europese instellingen en de pers. Samen met de Europese Ombudsman en de verschillende Europese rechtbanken speelt de instelling daarmee een belangrijke rol in het ter verantwoording roepen van Europese beleidsmakers.

Elke lidstaat mag één Rekenkamerlid aanduiden. De 27 leden hebben vandaag Murphy verkozen tot nieuwe voorzitter voor de komende drie jaar. Voormalig minister van onder meer Justitie Stef Blok (VVD) zetelt namens Nederland in de Rekenkamer. Het kabinet heeft in april besloten Blok voor te dragen vanwege zijn “ruime ervaring met bestuur, de Europese Unie en financiën.”

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie