Europese ministers over minimumloon: aanpak hetzelfde, hoogte niet

2 min. leestijd

De Europese ministers van Sociale Zaken stelden vandaag het standpunt van de Raad vast over toereikende minimum­lonen in de Europese Unie. Het resultaat: één Europese aanpak voor de vaststelling van minimumlonen om de arbeids- en levensomstandigheden van werknemers te verbeteren. Dus geen door Brussel bepaalde verhoging van het minimum uurloon van in de hele Europese Unie, zoals het plan van Agnes Jongerius (PvdA) voorschreef.

Richtlijn

De ministers stellen hiermee een kader vast om de juiste niveaus van wettelijke minimumlonen in de EU te bevorderen. Zo moeten landen waar de dekking voor collectieve onderhandelingen minder dan 70% bedraagt een actieplan opstellen. Een hoge dekkingsgraad betekent namelijk vaak dat er hogere minimumlonen zijn, maar ook dat er een kleiner aandeel werknemers is met lage lonen.

De lidstaten met wettelijke minimumlonen worden daarnaast opgedragen om een kader in te voeren waarmee ze de minimumlonen vaststellen, maar ook hoe deze bij te werken. Wettelijke minimumlonen worden daarmee overal in de Europese Unie voortaan regelmatig en tijdig geactualiseerd.

Ook wil het wetsvoorstel de effectieve toegang tot minimumloonbescherming van werknemers die recht hebben op een minimumloon verbeteren.

Nationale zaak

De exacte vaststelling van het minimumloon blijft echter een nationale zaak, dat was ook de inzet van de Nederlandse regering. Europees beleid mag er wat het Nederlandse kabinet betreft niet aan bijdragen dat Europees wordt voorgeschreven hoe hoog het minimumloon moet zijn.

Jongerius blij

Jongerius meldt via Twitter dat ze blij is dat het Sloveense voorzitterschap erin is geslaagd deze belangrijke stap naar eerlijke arbeidsvoorwaarden te zetten. “Werknemers moeten kunnen rekenen op eerlijke lonen in Europa!” sluit ze haar tweet af.

De volgende stap is de triloogfase, waarbij de lidstaten onder leiding van voorzitter Slovenië onderhandelen met het Europees Parlement, waar ze Agnes Jongerius tegenover zich treffen. De verwachting is dat de gesprekken volgend voorjaar klaar zijn.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie