Europese klimaatambities gaan wereldwijd met nieuwe strategie

Europa wil meer dan de beoogde CO2-neutraliteit op eigen bodem. Een schone toekomst vergt ook de inzet van andere landen. Daar wil de Europese Commissie bij helpen.

2 min. leestijd
Coal Power Plant Niederaussem

Europa CO2-neutraal tegen 2050, dat is het streven sinds de komst van de Europese Green Deal. Maar dit is niet genoeg. De Europese Unie is slechts voor 9% van de wereldwijde CO2-uitstoot verantwoordelijk. Ook buiten de Europese grenzen moeten inspanningen geleverd worden. De Europese Unie wil hierbij helpen. Daarom maakt de Europese Commissie werk van een strategie om andere landen aan te moedigen in hun transitie naar duurzame en betaalbare energie.

Koolstofvrij

“Het is belangrijk dat ook de rest van de wereld wil verduurzamen”, stelt Mohammed Chahim (PvdA). De Europarlementariër is vice-president Green Deal namens het Europees Parlement. Ook is hij hoofdonderhandelaar op een voorstel dat ervoor moet zorgen dat de industrie buiten Europa schoner produceert, namelijk door een CO2-heffing op producten die Europa binnenkomen (CBAM).

“We moeten niet alleen zorgen dat Europa energieneutraal wordt, maar ook de mondiale energietransitie helpen versnellen.” Klimaatneutraliteit in andere landen aanmoedigen kan volgens Chahim door “met andere landen kennis over verduurzaming te delen, door financiële ondersteuning en door mechanismes als CO2-heffing aan de grens.” Met deze plannen wil de Europese Commissie niet alleen hernieuwbare energie stimuleren, maar ook aansporen tot een efficiëntere omgang met energie die al voorhanden is.

Wel moet meer afstand genomen worden van fossiele brandstoffen. De oorlog in Oekraïne illustreert volgens Chahim Europa’s afhankelijkheid van de import van deze brandstoffen uit het buitenland: “Niet alleen om ons klimaat te redden moeten we afstand nemen van fossiele brandstoffen, maar ook om ervoor te zorgen dat we niet langer afhankelijk zijn van de grillen van onbetrouwbare energieleveranciers.”

Grootse plannen

Aan de groene ambities van de Europese Commissie hangt wel een prijskaartje. In 2019 leverde de Europese Unie de grootste bijdrage aan de internationale verbetering van het klimaat – iets meer dan 23 miljard euro. En die bijdrage wordt groter, als dit nieuwe voorstel er komt. “Dat zou goed zijn, want er zijn nog enorme investeringen nodig om wereldwijd onder de 1,5 graad Celsius opwarming te blijven.” Al is geld alleen niet genoeg, stelt Chahim. “Want laten we eerlijk zijn. De daling van de wereldwijde uitstoot kunnen we niet alleen met geld realiseren, we moeten dit vooral ook met z’n allen wíllen. In Europa en daarbuiten.”  

,

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie