Europees plan tegen voedseltekort

2 min. leestijd
Hungry boy with beautiful eyes waiting for dinner. Holding empty plate in his hands

De angst dat bij een nieuwe pandemie er niet voldoende voedsel is, is zo groot dat de Europese Commissie een speciale commissie in het leven heeft geroepen. Nederland heeft daar mee ingestemd, hoewel de Tweede Kamer er niet over heeft gedebatteerd. Landbouwminister Schouten heeft de Tweede Kamer per brief meegedeeld dat ze akkoord is gegaan met het voorstel.

Het heet het ‘Noodplan voor het waarborgen van voedselvoorziening en voedselzekerheid in tijden van crisis’. Het is niet de bedoeling dat er nieuwe boterbergen, graanbulten of melkplassen ergens ontstaan, de nieuwe commissie moet vooral coördineren, zodat er nergens in de Europese Unie honger wordt geleden.

Noodplan

De Europese voedselvoorziening wordt normaal gesproken niet van bovenaf aangestuurd. Het ging bij de Covid-pandemie ook wel goed, maar er waren kleine hikjes in het systeem, zoals het in Brussel wordt genoemd. De Europese Commissie zegt geleerd te hebben en heeft nu met het oog op volgende crises een noodplan ontwikkeld.

Die toekomstige problemen kunnen bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden of misoogsten zijn. Het noodplan treedt dan in werking bij grootschalige gebeurtenissen of risico’s die een bedreiging kunnen vormen voor de voedselvoorziening binnen de EU. Omdat een dergelijke crisis zich in meer dan één lidstaat voordoet, is een gezamenlijke aanpak vereist.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie