Europees Parlement wil recht op abortus veiligstellen

Het Europees Parlement riep gisteren op het recht op abortus op te nemen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

4 min. leestijd

Gisteren keurde het Europees Parlement de resolutie goed om het recht op abortus op te nemen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Met deze oproep aan de Europese politiek veroordeelt het Parlement opnieuw de afbrokkelende vrouwenrechten, in het bijzonder het recht om als vrouw een keuze te maken over de eigen voortplanting, in de VS en in sommige EU-lidstaten zoals Polen. In dat Handvest staan alle grondrechten die in de Europese Unie gelden. De voornaamste onderwerpen die daarin beschermd worden gaan over vrijheid, gelijkheid, solidariteit en burgerschap.

Onlangs oordeelde het Hooggerechtshof van de VS om de abortusrechten landelijk te schrappen. Het Europees Parlement wil de abortusrechten en de veilige en legale toegang daartoe in de Europese Unie waarborgen. Ook wil het Parlement dat er meer geld gaat naar vrouwenorganisaties wereldwijd om dit recht te beschermen. Daartoe riep het Europees Parlement gisteren in Straatsburg op.

Gezondheid op de Europese agenda

Europarlementariër Samira Rafaela (D66) zet zich er ook voor in om het recht op abortus in het Handvest verankerd te krijgen, “want door de situatie in de VS en het oordeel van het Hooggerechtshof, zien we dat dit eigenlijk de enige manier is om de veilige en legale toegang tot abortus op basis van de grondwet of in ieder geval via de Europese Verdragen te regelen”, vertelde ze aan Brusselse Nieuwe. Het Europees Parlement heeft daarin volgens haar een belangrijke taak: “Als Europarlementariërs zijn wij de mond en de ogen van onze kiezers, wij zijn volksvertegenwoordigers, dus het is onze plicht om dit debat in het Parlement namens onze kiezers te voeren.”

De keuze om abortus te plegen wordt niet enkel gemaakt uit sociaal-economische overwegingen zoals gebrek aan geld om het kind op te voeden. Vaak zijn de redenen ook medisch: soms is vanwege een medische aandoening een veilige zwangerschap of bevalling niet mogelijk. Ook het uitvoeren van abortus zelf is overigens een medische ingreep. En op dit moment zijn de EU-lidstaten zelf verantwoordelijk voor hun gezondheidsbeleid, waaronder ook abortus. Volgens Rafaela en haar partij moet dat anders: “Mijn partij en ik zijn er voorstander van om ook gezondheidsthema’s steeds vaker op Europees niveau in ieder geval met elkaar te bespreken. Op deze manier kunnen lidstaten elkaar ook op tijd aanspreken, het een en ander onderling rechttrekken, en een blok vormen tegen lidstaten met een agenda die vrouwenlevens op het spel zet”, zei ze daarover. 

Het doel van die discussie? “Om als medewetgevers de andere Europese instellingen, zoals de Europese Commissie, ertoe op te roepen om met voorstellen te komen die het recht op een veilige en legale abortus in de Europese Unie veiligstelt.” Daar zit een groter belang achter, legde Rafaela uit: “Ruimer gezien kan dat ook het zelfbeschikkingsrecht en de lichamelijke integriteit van vrouwen garanderen. Daar gaat dit in essentie ook om,” zei ze. Het aannemen van de resolutie ziet Rafaela in ieder geval al als een stap in de goede richting:

Europa in Washington?

Er is ook kritiek op de resolutie die het besluit van het Hooggerechtshof van de VS, om het recht op abortus landelijk te schrappen, veroordeelt. Zo is er uit de ruim vijftien stellingen die de resolutie telt op te maken dat het Europees Parlement aanbeveelt “zo spoedig mogelijk een delegatie van Europarlementariërs naar de VS te sturen om de gevolgen van het besluit van het Hooggerechtshof te evalueren en de ngo’s voor vrouwenrechten en de pro-keuze-bewegingen in het land te steunen.”

Assita Kanko, Belgisch Europarlementariër voor de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) noemt dat een “zinloos reisje” en wil niet dat het geld van de Europese belastingbetaler daarvoor wordt gebruikt:

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie