Europees Parlement omzeilt tolkenstaking

Het Europees Parlement heeft de staking van haar tolken in vaste dienst gebroken door externe tolken in te huren. Tot ongenoegen van de tolken die al sinds vorige week actievoeren.

3 min. leestijd
A row of microphone and headphone sets for speech and translation on a business or congress meeting on a desk. Translation booths are seen in the background.

Vorige week kondigden de tolken van het Europees Parlement een staking aan. Ook Nederlandse tolken doen mee. De tolken lieten in een gezamenlijke brief aan alle leden van het Europees Parlement weten niet meer te vertalen wanneer Europarlementariërs en andere uitgenodigde sprekers op afstand de zaal toespreken. Het vertalen van sprekers op afstand kan volgens de actievoerende tolken schadelijk zijn voor de gezondheid. In het bijzonder bestaat het risico dat de tolken op deze manier gehoorschade oplopen. Hoe staat het inmiddels met de actie?

Niet goed, laat een tolk van het Europees Parlement, die anoniem wenst te blijven, weten. Sinds de staking is gestart werft het Parlement voor sommige vergaderingen tolken van buitenaf aan. Die externe tolken moeten de stakende tolken vervangen. Dat heeft ook het Europees Parlement bevestigd. Het gaat daarbij vooral om vergaderingen waarbij een grote groep sprekers vanop afstand deelneemt. De stakende tolken zijn nog steeds ontevreden. Het werk van de tolken in vaste dienst van het Parlement, en van de freelancers die onder gelijke arbeidsvoorwaarden werken, wordt uitbesteed aan tolken van externe aanbieders. De stakende tolken stellen dat het Europees Parlement op deze manier hun stakingsactie ondermijnt.

Gebrekkige arbeidsvoorwaarden

Ruim een week na de start van de staking hebben de tolken het gevoel dat hun zorgen over gehoorschade niet serieus worden genomen. Er bestaat nog altijd onenigheid over de oorzaak van de gehoorschade. Het vertalen op afstand is een betrekkelijk nieuw fenomeen. Er is nog weinig onderzoek naar gedaan. Het management van de tolkenafdeling denkt dat het slechts gaat om stress, niet om onomkeerbare gehoorschade. De tolken zelf daarentegen wijzen op betekenisvolle cijfers: bij de Medische Dienst van het Europees Parlement werd voor 100 van de 273 tolken in vaste dienst een dossier geopend na gehoorproblemen. 

In de huidige arbeidsvoorwaarden van de tolken is niets vastgelegd over zogenaamde hybride vergaderingen, waarbij zowel sprekers in de zaal als sprekers die op afstand deelnemen vertolkt moeten worden. De voornaamste eis van de stakende tolken is nu dat er in de arbeidsvoorwaarden duidelijke afspraken worden vastgelegd over de vertolking tijdens deze hybride vergaderingen. Zulke afspraken moeten de gezondheidsrisico’s verkleinen. Dat kan bijvoorbeeld door tolken maar voor een maximum aantal uren of sessies per week hybride vergaderingen te laten vertolken, waardoor zij minder vaak en minder lang blootgesteld worden aan schadelijk geluid. 

Vertolking van lagere kwaliteit

Volgens de tolk die we spraken, koos het management van de tolkenafdeling voor vervanging van de tolken in vaste dienst om er absoluut zeker van te zijn dat de vertaling van de sprekers op afstand door zou gaan. De vervangende tolken, die deze taak nu op zich nemen, zijn grotendeels niet-EU-geaccrediteerden. Er bestaat dus geen garantie dat zij voldoende gekwalificeerd zijn. EU-geaccrediteerd zijn tolken pas wanneer zij een kwaliteitsexamen van het Europees Parlement doorstaan. De tolken van externe aanbieders zijn dat dus niet, waardoor de kans groot is dat de kwaliteit van de diensten van die groep tolken lager is. 

De stakende tolken maken zich zorgen dat ook voor de ingehuurde tolken de gezondheidsrisico’s groot zijn, zo niet groter. Tolken werken normaal gesproken altijd ter plaatse, in het Europees Parlement. Maar de vervangers werken vanuit thuis. Daarmee worden zij de hele vergadering lang blootgesteld aan mogelijk schadelijk geluid. In de huidige arbeidsvoorwaarden staat dat tolken helemaal niet vanuit thuis mogen werken. De ingehuurde tolken doen dat – tegen de regels in – wel. De stakende tolken willen nu dat er onmiddellijk wordt gestopt met het outsourcen of uitbesteden van hun werk, al verwacht men dat de komende dagen in Straatsburg opnieuw tolken van externe aanbieders worden ingezet.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie