Europees klimaatfonds kost Nederlanders bijna 2 miljard euro

Als het in Europa op herverdelen aankomt, dan staat het rijke Nederland al snel aan de betalende kant van de rekening. Dat geldt ook voor het nieuwe Europese Sociaal Klimaatfonds.

3 min. leestijd
young man’s hand holds a euro for the installation of new solar panels. Green electricity concept

Uit berekeningen die rondgaan in Brussel over het nieuwe klimaatbeleid waar de Europese lidstaten het vannacht over eens zijn geworden, blijkt dat er veel geld vanuit Nederland weg zal vloeien naar andere delen van de Europese Unie.

Minister Rob Jetten van Klimaat en zijn 26 collega’s zeiden vannacht ja tegen de oprichting van het zogenaamde Sociaal Klimaatfonds van in totaal 59 miljard euro. Het geld is bedoeld om Europeanen te helpen die zelf niet het geld hebben om hun huis of hun auto te verduurzamen. 

‘Eerlijke herverdeling’

Het is in de woorden van Europees Commissaris Frans Timmermans een eerlijke manier van herverdelen en bedoeld om draagvlak te houden voor het klimaatbeleid. Het angstbeeld voor de Europese politiek is dat het dure klimaatbeleid sneuvelt, omdat alleen de rijken in hun dure Tesla’s en goed geïsoleerde huizen er de vruchten van plukken.

Het bedrag wordt bij elkaar gebracht door het handelssysteem voor CO2-emissies (ETS) uit te breiden. Nu geldt het systeem alleen voor de uitstoot van bedrijven, maar de EU-lidstaten willen dat in de toekomst ook de CO2-uitstoot van burgers hieronder vallen. Dat betekent dat burgers bijvoorbeeld moeten gaan betalen voor de CO2 die vrijkomt bij het verwarmen van hun huis. Op die manier ontstaat er een prijsprikkel voor burgers om meer te investeren in verduurzaming.

Het geld van de burgers, moet meteen weer terugvloeien naar de burgers. Het grootste deel van de opbrengst van de verkoop van de emissierechten is voor de lidstaten zelf om klimaatbeleid te financieren. Een kwart van het geld gaat naar het nieuwe Europese Sociaal Klimaatfonds. Vanuit dat fonds worden dan Europese subsidies verdeeld over de hele Europese Unie. 

De pot verdelen

Nederlandse burgers (gemiddeld de rijksten van de Europese Unie) hebben recht op 1,1% van de opbrengst van het klimaatfonds. Bij de huidige omvang van het fonds en de huidige CO2-prijzen komt dat neer op ongeveer 650 miljoen euro. Tegelijkertijd is volgens berekeningen in Brussel zo’n 4% van de inleg van het nieuwe fonds afkomstig uit Nederland (2,3 miljard euro). Het verschil bedraagt 1,7 miljard euro, ofwel 340 miljoen euro per jaar gedurende de vijfjarige looptijd van het fonds. 

Het gaat om schattingen die zijn gebaseerd op de huidige gegevens. De cijfers (schattingen) zijn bekend in de Tweede Kamer, maar de uiteindelijke bedragen zijn afhankelijk van de CO2-prijs van het moment waarop het nieuwe systeem in werking gaat. Dat is in 2027.

De grootste ontvangers uit het Sociaal Klimaatfonds zijn Polen met 18%, Frankrijk, Italië en Spanje met elk 11% gevolgd door Roemenië (9%).

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie