Eurocommissaris Hoekstra: “Met een duurzaam inkomen kunnen boeren met verandering omgaan”

Eurocommissaris voor Klimaat Wopke Hoekstra ging in debat met het Europees Parlement over de toekomst van de landbouw.

3 min. leestijd
(Bron foto: EP Multimedia)

Brussel voelt de hete adem van de boeren. Eerder sneuvelden al de pesticideplannen en een nieuwe regel die boeren verplicht vier procent van hun akker braak te laten liggen. Vorige week presenteerde de Europese Commissie dan officieel een groot pakket om de regeldruk van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid fors af te zwakken. Zo kunnen lidstaten bijvoorbeeld vrijstellingen aanvragen als boeren bepaalde deadlines missen door slecht weer. 

De grootste zondebok voor de boze boeren: de Brusselse klimaatplannen. Het was aan Eurocommissaris voor Klimaat Wopke Hoekstra om aan Europarlementariërs van de landbouwcommissie uit te leggen hoe groene dromen en beter boeren toch hand in hand kunnen gaan. 

Geen nieuwe doelen

“Het is niet omdat ik het zeg dat we met ambitieus klimaatbeleid moeten komen”, vertelt Hoekstra. “De wetenschap heeft overweldigend bewijs dat klimaatverandering dramatische gevolgen voor ons leven gaat hebben. De tijd die we hebben om nog in te grijpen, is bijna op.”

Hoekstra stelt daarbij dat het belangrijk is voor de landbouwsector dat de doelen zodanig gesteld worden dat er nog een toekomst en verdienmodel voor de boeren overblijft. 

Maar de Eurocommissaris windt er geen doekjes om: met de Europese verkiezingen voor de deur kan hij niet al te veel meer doen. In de laatste maanden van de huidige Europese Commissie gaat hij zich vooral bezighouden met de nationale klimaatplannen die de lidstaten moesten opstellen en de volgende VN-klimaattop (COP29). Nieuwe doelen voor de boeren moeten we van deze Commissie dan ook niet meer verwachten, aldus Hoekstra.

Abonneer je op de nieuwsbrief Klimaat & Energie

Eerlijke prijzen

Eén van de belangrijkste redenen dat de boeren de straat op gaan: de lage prijzen die ze voor hun producten krijgen. Hoekstra onderschrijft het probleem en wil de supermarkten ter verantwoording roepen. “Het is belangrijk dat we naar de volledige logistieke keten kijken.” 

De boeren kunnen enkel de groene transitie doorstaan als ze op het einde van de rit een eerlijke prijs overhouden, stelt Hoekstra. Hij is er echter geen voorstander van om als beleidsmaker harde prijzen te verplichten. Wel ziet hij heil in “landbouwdialogen”, die tot eerlijke prijzen kunnen leiden.

“Verandering is deel van het leven”, vertelt Hoekstra. “Maar zolang er een duurzaam inkomen is, kunnen boeren met die verandering omgaan.”

Mercosur

Een zorg voor heel wat van de aanwezige Europarlementariërs: goedkope import van buiten de EU, waartegen boeren niet kunnen concurreren. Bovendien zijn de milieuregels in die landen minder streng. Er komt dan ook veel kritiek op het Mercosur-handelsakkoord tussen de EU en Zuid-Amerika. Maar Hoekstra stelt dat het juist daarom belangrijk is om duurzaamheideisen aan de handelsakkoorden toe te voegen.

Tot slot staat hij stil bij het belang van het terugdringen van onze methaanuitstoot. Waar de grote Brusselse doelen zich veeleer op CO2 richten, blijft het voornamelijk van koeien afkomstige methaan vaak nog wat onder de radar. “Onze inspanning moeten zich ook op methaan richten. Methaan blijft minder lang in de lucht, maar heeft een veel grotere impact dan CO2.”

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie