EU moet eigen huishouden beter beschermen tegen terreuraanvallen

De recente sabotage van de Nord Stream-gaspijpleiding heeft heel wat losgemaakt in Brussel. De EU is nu bezig met plannen om haar kritieke infrastructuur, dat is infrastructuur die erg belangrijk is voor de samenleving, beter te bewaken.

3 min. leestijd

De meest belangrijke infrastructuren in de EU zijn te kwetsbaar voor buitenlandse aanvallen. Dat vindt het Europees Parlement en daarom keurde de EU-instelling een wet goed die de belangrijkste infrastructuren beter moet beschermen tegen terreuraanvallen, zoals de sabotage van de gaspijpleiding die van Rusland naar de EU loopt. 

In september dit jaar werd die pijpleiding namelijk opgeblazen en dat zorgde voor lekken in de Baltische Zee, problemen met de gaslevering naar Europa en enorme prijsstijgingen van gas in de EU. Dat moet niet nog eens gebeuren, vindt het Europees Parlement.

Schilden omhoog

De nieuwe wet moet niet alleen energie-infrastructuren beter verdedigen, maar ook die van veel andere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan infrastructuren voor vervoer, drink- en afvalwater, het bankwezen en de financiële markt, digitale dienstverlening, de volksgezondheid, het openbaar bestuur en de ruimtevaart. Laat de EU zulke infrastructuren onbewaakt en kwetsbaar, dan kan het ooit zomaar gebeuren dat we in de EU bijvoorbeeld zonder water, internet of andere belangrijke levensbehoeften komen te zitten, is de gedachte achter de nieuwe wet die het Europees Parlement goedkeurde.

En die wet is hard nodig, vindt Europarlementariër en industriewoordvoerder Tom Berendsen, want “wat als er straks een pijpleiding vanuit Noorwegen, kabels vanuit windmolenparken of onze havens gesaboteerd worden? We kunnen het ons niet veroorloven om het antwoord op deze vragen af te wachten. Deze kritieke infrastructuur vraagt om betere bescherming via Europese samenwerking”, aldus Berendsen.

Alert zijn wordt de norm

EU-lidstaten moeten elk hun eigen plannen – zogenaamde ‘veerkrachtstrategieën’ –  opstellen om aanvallen te voorkomen. Essentiële dienstverleners moeten beter met elkaar gaan communiceren om aanvallen te voorkomen. Voor die communicatie komt er één centraal meldpunt in iedere lidstaat. Mocht er een incident of verstoring plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat dienstverleners of autoriteiten vermoeden dat er een aanval gaat plaatsvinden, dan moeten zij hun nationale overheid daarvan op de hoogte brengen. Op hun beurt moeten de overheden de gewone burger informeren, “om het algemeen belang te dienen.”

Tegelijkertijd moeten de EU-lidstaten informatie over mogelijke aanvallen beter met elkaar gaan uitwisselen om aanvallen op Europees niveau in de gaten te houden en te voorkomen. Om ervoor te zorgen dat lidstaten hierbij enigszins gelijk te werk gaan, stelt de wet minimumvoorschriften voor, onder meer voor de beoordeling van risico’s en voor het opzetten van de nationale veerkrachtstrategieën. 

China en Iran

Hoewel de EU zich vooral wil beschermen tegen aanvallen vanuit Rusland, houdt ze ook met een schuin oog landen zoals China en Iran in de gaten. Volgens Europarlementariër Bart Groothuis (VVD) zijn die landen er namelijk op uit om de EU te dwarsbomen. “We denken misschien dat we in vrede leven met de wereld, maar deze landen creëren een conflict met ons”, zei hij. Groothuis werkt zelf hard mee aan nieuwe EU-regels die vitale bedrijven en (overheids)instellingen verplichten maatregelen te treffen tegen onder meer cyberaanvallen.

CDA-er Tom Berendsen is het met Groothuis eens dat de macht van China niet uit het oog moet worden verloren. Zo vertelt hij dat zeker 22 Europese havens onlangs in zee zijn gegaan met Chinese investeerders, en dat is gevaarlijk volgens de Europarlementariër. “Ze geven belangrijke controlepunten in onze toeleveringsketen af aan buitenlandse mogendheden.” Berendsen roept zelfs op tot een “Europese havenstrategie” om te voorkomen dat zulke controlepunten in Chinese, Iraanse of Russische handen komen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie