“Er is veel werk in Europa en daar moeten we mee aan de slag”

De Provinciale Statenverkiezingen lijken steeds meer Europees. Stikstof, economische onafhankelijkheid van China of Rusland en duurzaamheid zijn allemaal zaken die in provinciehuizen uitbundig besproken worden. Toch is het vaak Europese wetgeving die doorslaggevend is. Brusselse Nieuwe sprak daarom in de aanloop naar de verkiezingen met leden van het Europees Comité van de Regio’s, de regionale adviseurs van de EU.

3 min. leestijd
Ilse Zaal (Bron foto: Bas Beentjes)

Vandaag is het de beurt aan D66-er Ilse Zaal. Naast haar werk als gedeputeerde in Noord-Holland, verdedigt ze in het Europees Comité van de Regio’s vooral de landbouwbelangen van de Nederlandse regio’s.

Beleid voeren in de provincie en in Brussel: ligt dat niet ver van elkaar af?

Nee, eigenlijk niet. Heel wat regelgeving in de provincies komt rechtstreeks uit Brussel, denk daarbij aan natuur, landbouw en mobiliteit. Daarom is het erg prettig dat wij als gedeputeerden ook aanwezig kunnen zijn in Brussel en daar dichtbij het beleid staan. 

Waar voelen de inwoners van Noord-Holland die invloed uit Europa?

Allereerst in het natuurdossier. Als onze inwoners gaan wandelen in de duinen, merken ze dat de natuur daar van hoge kwaliteit is omdat de duinen Europees beschermd zijn. Iets anders wat onze inwoners concreet voelen, zijn de Europese doelen voor de energietransitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Ondernemers kunnen daarvoor allerlei subsidies op het gebied van economische innovatie krijgen. Ook boeren hebben recht op allerlei subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Kortom: er komen een heleboel middelen en regels uit Europa. Toch denk ik dat de inwoner dat niet altijd doorheeft. Als regionale vertegenwoordigers hebben we daar een belangrijke rol: we moeten het belang van Europa duidelijk maken. Want naast veiligheid en vrije markt, biedt Europa ook echt veel goeds op lokaal niveau. Europa blijft belangrijk en wordt misschien nog wel belangrijker.

Heeft u het gevoel dat Brussel voldoende luistert naar de regio’s? 

Door het Europees Comité van de Regio’s, is dat wel goed geregeld in Brussel. Het is fijn dat er een orgaan is waarin de regio’s rechtstreeks vertegenwoordigd zijn en zo direct in gesprek kunnen gaan met de Europese Commissie. Ook is er goed contact tussen het Europese Parlement en de verschillende regionale vertegenwoordigers. 

Uiteindelijk blijft de Europese beleidsvorming wel enorm ingewikkeld: je hebt 27 verschillende lidstaten met op hun beurt verschillende regio’s. Hierdoor heb je als individuele regio niet veel invloed. Maar als je samenwerkt met andere Europese regio’s, kun je echt wel je stem laten horen in Europa. En naast het Comité van de Regio’s zijn er ook nog heel wat andere wegen in Brussel die we als regio’s kunnen bewandelen.

Zoals? 

Dat zijn losse contacten met DG’s [topambtenaren binnen de Europese Commissie, red.] of andere regio’s, maar ook kunnen we invloed uitoefenen door te lobbyen bij Europarlementariërs. Er is veel werk in Europa en daar moeten we serieus mee aan de slag.

Tot slot: Wat vindt u de belangrijkste Europese thema’s in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen?

Bovenaan de agenda staat stikstof. Onze landbouw wordt grotendeels beïnvloed door Europese klimaatplannen, de Green Deal. Maar in de campagnes zie je die rol van Europa bij deze thema’s amper terug. Die rol zou meer benadrukt mogen worden.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie