Discussie over motie BoerBurgerBeweging

Een door BBB in de Tweede Kamer ingediende motie zorgt voor discussie – ook in Europa.

2 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

De Tweede Kamer heeft gestemd over een door BoerBurgerBeweging (BBB) ingediende motie. De motie gaat over aangekondigde Europese plannen inzake natuurherstel. Volgens de partij van Caroline van der Plas kunnen deze plannen van Eurocommissaris voor Klimaat Frans Timmermans “desastreuze juridische gevolgen (…) hebben voor woningbouw, infrastructuur en [de] energietransitie in Nederland.”

In deze plannen zou het zogeheten ‘verslechteringsverbod’ worden opgenomen. Dat betekent dat ook in niet-Natura 2000-gebieden de natuur niet meer mag verslechteren. De motie van Van der Plas werd aangenomen met 81 stemmen voor. Het Nederlands kabinet moet zich dus hard maken om dat verslechteringsverbod van tafel te krijgen.

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik van het CDA is het “helemaal eens” met de door Van der Plas ingediende motie, laat ze op Twitter weten. “Goed dat onze regering ook de problemen ziet die deze Europese wet met zich mee zal brengen en de tegenstrijdigheid met andere voorstellen. Haalbaarheid bij het beleid van de Europese Commissie is ver te zoeken”, staat in een andere tweet.

Ook minister voor Natuur en Stikstof Van der Wal (VVD) laat weten dat het kabinet het niet geheel eens is met de Europese plannen. “Een dergelijk verslechteringsverbod past niet in de wijze waarop het kabinet wil sturen in het natuurbeleid”, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. “Bovendien is het verslechteringsverbod slecht uitvoerbaar”, staat verderop in de brief.

Chahim

Vanuit het Europees Parlement klinken echter ook kritische geluiden op de ingediende motie. “We leven in een biodiversiteitscrisis”, zegt Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA). “Europese lidstaten worden verplicht om biodiversiteit goed te monitoren en te kijken hoe we die biodiversiteit weer zo goed mogelijk kunnen herstellen.” Dat de Europese wet de woningbouw, de energietransitie en de aanleg van infrastructuur zou blokkeren, noemt Chahim “totaal onzinnig”. In het plan van Europese Commissie staat dat de biodiversiteit beschermd moet worden en geen van bovenstaande zaken, zegt hij.

“Dat zou in strijd zijn met de klimaatwetgeving”, zegt hij. “En er is nog helemaal geen wet. Er moet nog over onderhandeld worden wat er in die wet komt. Natuurlijk zullen we geen plannen in Europa maken waarmee we de energietransitie niet goed kunnen uitvoeren. Dat het ten koste zou gaan van de energietransitie, woningbouw en de infrastructuur klopt gewoon niet.”

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie